Sorteer op
 • Weest wel met alle menschen - De 'Kaapse Brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh
  Weest wel met alle menschen - De 'Kaapse Brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh

  In 1815 trouwde de oudste dochter van ex-zeekapitein Cornelius de Jong, Jeannette, met de Zuid-Afrikaanse jurist Johannes Andreas Truter en vertrok met hem naar zijn vaderland. Tot aan het moment van haar onverwachte terugkeer,…

  € 15,00
 • Abraham Kuyper - Een biografie
  Abraham Kuyper - Een biografie

  Abraham Kuyper (1837-1920) was een man met een opdracht. Als predikant, journalist, politicus en theoloog ijverde deze herboren christen voor de herkerstening van Nederland. Kuyper was oprichter van de Antirevolutionaire Partij,…

  € 10,00
 • Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw
  Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw

  Omstreeks 1900 maakt de stad Amsterdam een periode van opmerkelijke bloei door. Op alle gebieden - van de politiek en de economie, de muziek- en theatercultuur, de bouwkunst en de stedebouw, het kerkelijk leven, de gezondheidszorg…

  € 12,00
 • Jaren van opgang - Nederland 1900-1930
  Jaren van opgang - Nederland 1900-1930

  Nederland tussen 1900 en 1930: een land in een stroomversnelling met steeds betere levensomstandigheden, een snel groeiende bevolking, een uitdijend net van spoor- en auto-wegen en telefoon. De eerste multinationals - Philips, de…

  € 3,00
 • Met alle geweld - Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland
  Met alle geweld - Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland

  Nederland is een burgerlijk verzuilde maatschappij, maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met gewelddadige inbreuken daarop. In Met alle geweld wordt een aantal botsingen en conflicten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw beschreven…

  € 5,00
 • Cultuur, koningen en democraten - Overheid & cultuur in Nederland
  Cultuur, koningen en democraten - Overheid & cultuur in Nederland

  Cultuur, koningen en democraten is in korte tijd een standaardwerk geworden voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen de overheid en het culturele leven in Nederland. Het verhaal zet aan in de Bataafs-Franse tijd…

  € 3,00
 • De eeuwige kroeg - Hoofdstukken ui de geschiedenis van het openbaar lokaal
  De eeuwige kroeg - Hoofdstukken ui de geschiedenis van het openbaar lokaal

  Het zit er op; het verhaal is verteld. Ik hoop dat mijn lezers er evenveel plezier aan beleven als ik, al mogen ze er gerust wat minder lang over doen. Terugblikkend op wat er zo al uit mijn pen is gevallen, raak ik opnieuw onder…

  € 3,00
 • Regenten, rebellen en reformatoren - Een visie op Nederland en de Nederlanders
  Regenten, rebellen en reformatoren - Een visie op Nederland en de Nederlanders

  Afstand en tegelijkertijd grote betrokkenheid kenmerken de blik waarmee Ernest Zahn naar de Nederlandse samenleving kijkt. Afstand omdat hij in Tsjechoslowakije werd geboren, in Zwitserland en de Verenigde Staten studeerde en…

  € 2,00
 • Nederland's beschaving in de 17e eeuw
  Nederland's beschaving in de 17e eeuw

  In januari 1932 hield Johan Huizinga voor het Duits-Nederlandse Instituut in Keulen een serie lezingen over de Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. De tekst van deze voordrachten is aanvankelijk alleen in het Duits…

  € 3,00
 • Ooggetuige - Achterkanten van de media
  Ooggetuige - Achterkanten van de media

  Na een vijftigjarige loopbaan bij krant en tevisie opent Carel Enkelaar zijn archief over geruchtmakende zaken waarvan de achtergronden tot nu toe verborgen bleven. Hij was starreporter bij de Volkskrant, de eerste hoofdredacteur…

  € 2,00
 • Oude kraamgebruiken
  Oude kraamgebruiken

  De gebruiken rond het kraambed zijn zo oud als de mensheid zelf is. Ze bestaan uit een veelkleurig patroon, door de tijden heen geweven en wanneer men ze wat nader beschouwd, blijkt dat ze vaak een zeer diepe en betekenisvolle…

  € 2,00
 • Burgerlijk en beheerst - Over Nederland in de twintigste eeuw
  Burgerlijk en beheerst - Over Nederland in de twintigste eeuw

  De historicus J.C.H. Blom publiceerde de afgelopen tien jaar regelmatig over Nederland in de twintigste eeuw. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op zorgvuldig onderzoek in archieven en nauwkeurige analyse van literatuur. De…

  € 4,00
 • Het WC boek - Een onderhoudende reis langs toiletten over de hele wereld
  Het WC boek - Een onderhoudende reis langs toiletten over de hele wereld

  Bestekamer, plee, watercloset, stinkhol, pissoir, slilletje. poepdoos, wc, huisje, p0, privaat, kruilkamer, retirade, gemak, schijthuis, kleinste kamertje, doos, urinoir, pisbak, trollenbak, privaathuisje, achteren, lavatory,…

  € 3,00
 • De wraak van de geografie
  De wraak van de geografie

  Waarom begon de Arabische lente uitgerekend in Tunesie? En kunnen de poreuze grenzen van Afghanistan ooit hermetisch worden afgesloten? In de huidige geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld vervagen de grenzen vaak en wordt er…

  € 4,00
 • Boeken onder druk - Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst
  Boeken onder druk - Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst

  In Nederland is slechts in twee periodes sprake geweest van echte nationale overheidscensuur: in de Franse tijd van 1810-1813 en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat wil nog niet zeggen dat elk geschrift gedrukt kon worden. Vanaf…

  € 8,00
 • Het einde van de antibiotica - Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel
  Het einde van de antibiotica - Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel

  Het eerste Nederlandse boek over het naderende einde van een wondermiddel

  Rinke van den Brink (1955) is redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Hij was verantwoordelijk voor een aantal grote primeurs, bijvoorbeeld over de Q-koorts,…

  € 5,00
 • Plaatsen van herinnering - Nederland in de negentiende eeuw
  Plaatsen van herinnering - Nederland in de negentiende eeuw

  Het huisje waarin Van Gogh De aardappel-eters schilderde, het Rijksmuseum, het Concertgebouw, het café waar Multatuli zijn Max Havelaar schreef, het station van Haarlem, het Vredespaleis, Batavia - het zijn slechts enkele…

  € 6,00
 • Margaret Thatcher - Mijn jaren in Downing Street 10
  Margaret Thatcher - Mijn jaren in Downing Street 10

  Margaret Thatcher was meer dan elf jaar premier van het Verenigd Koninkrijk. Een staatsvrouw die een grote stempel drukte op de ontwikkelingen in haar land en de wereld. Een politica die eigenzinnig en gedreven haar opvattingen…

  € 5,00
 • Verval en ondergang van het Romeinse Rijk
  Verval en ondergang van het Romeinse Rijk

  Verval en ondergang van het Romeinse Rijk (1788) is nog altijd het stan­daardwerk over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het heeft voor de moderne lezer nog niets aan genialiteit, eruditie en helderheid van stijl ingeboet.…

  € 5,00
 • Taskforce Uruzgan
  Taskforce Uruzgan

  MILITAIREN SCHRIJVEN OVER HUN ERVARINGEN IN AFGHANISTAN

  Twintigduizend militairen voerden de afgelopen vier jaar een gevaarlijke missie uit als lid van de Task Force Uruzgan. Of ze nu als vrachtwagenchauffeur de kampen…

  € 4,00
 • De danser - Hoe de drugshandel Nederland veroverde
  De danser - Hoe de drugshandel Nederland veroverde

  Met het adembenemende levensverhaal van 'De Danser' Ontvouwt zich een beeld van de activiteiten van de Colombiaanse drugsbendes en hun handlangers in het Koninkrijk der Nederlanden De on macht van het Nederlandse Justitie- en…

  € 4,00
 • Politieke communicatie in Nederland - Over campagnes, kandidaten en media
  Politieke communicatie in Nederland - Over campagnes, kandidaten en media

  Politieke communicatie staat als vakgebied in Nederland in de kinderschoenen. Veel partijen doen er wel aan, maar niet echt planmatig of met grote deskundigheid. Toch kan politieke communicatie een grote rol spelen bij het…

  € 4,00
 • In mijn vreemde land - Berichten uit de gevangenis, 1944
  In mijn vreemde land - Berichten uit de gevangenis, 1944

  Hans Fallada's openhartige herinneringen aan een turbulent leven en de terreur van de nazi's - stiekem en in minuscuul schrift opgetekend in de gevangenis in 1944 - zijn kortgeleden ontcijferd en worden nu voor het eerst in…

  € 5,00
 • Van oude jongens, de dingen die voorbij gaan ... - Een sociale geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 1945-1998
  Van oude jongens, de dingen die voorbij gaan ... - Een sociale geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 1945-1998

  Van oude jongens de dingen die voorbijgaan...

  Een boek over de geschiedenis van de BVD, maar deze keer iets anders. In dit boek belicht diensthistoricus Eleni Braat de menselijke kant achter de feitelijke geschiedenis. Het…

  € 10,00
 • Werelden apart ? - Militairen en burgers: vredeshandhavers en hulpverleners
  Werelden apart ? - Militairen en burgers: vredeshandhavers en hulpverleners

  Er gaat geen dag voorbij of het nieuws wordt bepaald door humanitaire tragedies als gevolg van oorlogen of natuurrampen. Daarbij komt vanzelfsprekend ook aan de orde de manier waarop het westen hulp verleent en in hoeverre die…

  € 4,00
 • Vreemd volk - Over gedrag in andere culturen
  Vreemd volk - Over gedrag in andere culturen

  De toegenomen intensiteit van internationale contacten en communicatie hebben de wereld kleiner gemaakt. Mensen van over de hele wereld lopen door Nederlandse straten en zelf reizen we voor werk of vakantie vaker en verder dan…

  € 2,00
 • Het volle leven - Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek
  Het volle leven - Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek

  Lange tijd waren onze landstreken het meest bruisende en, letterlijk, het meest vrijgevochten deel van Europa. Nergens vinden we de belevenissen, idealen en verlangens uit de jaren van de Republiek levendiger weerspiegeld dan in…

  € 4,00
 • De lage hemel - Nederland en de Nederlanders verklaard
  De lage hemel - Nederland en de Nederlanders verklaard

  Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Tien tegen een, dat dit gezegde u te binnen schiet, wanneer een basistrek van de Nederlanders moet worden genoemd. Buitenlanders die hier verblijven, denken er anders over. Zij ervaren onze…

  € 3,00
 • Lief en leed - De geschiedenis van het gezin
  Lief en leed - De geschiedenis van het gezin

  De opvattingen over het gezin zijn in de loop van de jaren ingrijpend veranderd. Kinderen, moederschap, opvoeding en gezinsleven; hoe dachten en deden, denken en doen de mensen.

  Dit boek behandelt de geschiedenis van het gezin in…

  € 4,00
 • Over de soevereiniteit van het volk - Een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht
  Over de soevereiniteit van het volk - Een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht

  Zelden heeft een toespraak van een Nederlander zoveel teweeggebracht. De radicale stelling van Gerard Noodt dat de hoogste macht niet berust bij de koning of door God gegeven is, vormde zelfs een inspiratiebron voor de Franse…

  € 5,00
 • Handboek verhalende journalistiek
  Handboek verhalende journalistiek

  Kranten en tijdschriften kunnen zich in het internettijdperk niet meer onderscheiden met nieuws dat kort, snel, mobiel, amusant en ook nog gratis moet zijn, maar wel met eigen verhalen die grondig zijn onderzocht en bovenal…

  € 12,00
 • Vijf eeuwen gezinsleven
  Vijf eeuwen gezinsleven

  De afgelopen jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in en rondom het gezin. Het instituut huwelijk kwam onder druk te staan. Nieuwe relatievormen werden als reële alternatieven gepresenteerd. De traditionele…

  € 3,00
 • Op weg naar Armageddon - De evolutie van fanatisme
  Op weg naar Armageddon - De evolutie van fanatisme

  Religieus en seculier fanatisme is niet iets van deze tijd. Op weg naar Armageddon is 'de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag.

  Aan het einde van de…

  € 10,00
 • De leeuw van Toscane
  De leeuw van Toscane

  15 juli 1948: Cannes werd nog nooit zo vroeg wakker. Duizenden wielerliefhebbers zoeken een plek langs de weg in de hoop een glimp op te vangen van de wielrenners die straks van start gaan. De renners hebben 2500 kilometer in de…

  € 8,00
 • De Regenfluiter
  De Regenfluiter

  Op 5 augustus 1986 overleed te Amsterdam Gerard Adrianus Reeskamp jr., in leven weduwnaar van Gonny Aly Hilly Houwing.
  In zijn testament heeft hij onder punt 3.n zijn uiterste wil zakelijk in de volgende bewoordingen omschreven:…

  € 5,00
 • John F. Kennedy - Portretten van moed
  John F. Kennedy - Portretten van moed

  Moed is het vermogen om onder grote druk problemen met elegantie tegemoet te treden. Grace underpressure, in de woorden van Ernest Hemingway. In Portretten van moed, het boek waarmee J.F. Kennedy in 1957 de Pulitzer Prize won,…

  € 5,00
 • FORD Consul-Zephyr-Zodiac MK2 - Super Profile
 • Wereld in woorden - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 - 1400
  Wereld in woorden - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 - 1400

  Deze uitgave, verschenen bij de jaarwisseling 2012-2013, bevat het eerste hoofdstuk (45 pagina's) van Wereld in woorden, een nieuw deel in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dat in februari 2013 bij Uitgeverij…

  € 8,00
 • Vieren van vrede - Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
  Vieren van vrede - Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815

  Een land vol vette koeien, bloeiende handel, welvaart en eendracht. Dat ideaalbeeld deed het goed bij grote vredesvieringen. Na de Vrede van Munster in 1648, toen de Nederlandse Republiek formeel als soevereine staat werd erkend,…

  € 8,00
 • Duvelsprie
  Duvelsprie

  ''Duvelsprie' (duivels kreng) is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de stamboom van de vrouw van de schrijver.

  We schrijven het jaar 1721. Anna, een meisje van 16 en haar vriend Jean komen met hun pasgeboren zoon Joes aan…

  € 12,00
 • Met alle geweld
  Met alle geweld

  'De titel van mijn boek heeft een ironische ondertoon. Alsof het mogelijk zou zijn om "met alle geweld" de veelvormige verschijningsvormen van het geweld te doorgronden en te verhelderen! Toch zit er in de titel ook een niet…

  € 12,00
 • Het vierde wapen - Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid 1944-1953
  Het vierde wapen - Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid 1944-1953

  In 1940 en opnieuw in 1942 leed het Koninkrijk der Nederlanden twee verpletterende nederlagen die vooral aan tekortschietend maatschappelijk draagvlak voor de krijgsmacht werden toegeschreven. Politiek en krijgsmacht concludeerden…

  € 8,00
 • Een keten van macht - Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850
  Een keten van macht - Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850

  'Hop, hop, hop, hang den burgemeester maar op,' scandeert het woedende volk als burgemeester Cornelis den Tex in 1876 de Amsterdamse kermis verbiedt. Een van zijn navolgers, Wilhelmus van Leeuwen, wordt aan het begin van de…

  € 4,00
 • De veensoldaten
  De veensoldaten

  In een eindeloze veen- en heidevlakte, slechts tien kilometer van de Nederlandse grens, ligt het concentratiekamp Börgermoor. De bijna duizend gevangenen moeten zware dwangarbeid verrichten in het veen. Wolfgang Langhoff schrijft…

  € 12,00
 • Slavenburg - De ondergang van een bank
  Slavenburg - De ondergang van een bank

  Vrijdag 18 februari 1983, 15.00 uur. Ruim 65 man politie, gesteund door specialisten van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, doen een inval in het hoofdkantoor van Slavenburg's Bank aan de Coolsingel in Rotterdam.…

  € 12,00
 • Kent u ze nog ... de Bennekommers
  Kent u ze nog ... de Bennekommers

  Kent u ze nog... de Bennekommers, in hun school, vereniging, werk, sport, spel en feest? Je zou het een familiealbum kunnen noemen van de Bennekomse bevolking tussen ongeveer 1890 en 1940. Een album waarvan de inhoud verre van…

  € 12,00
 • Lustrumboek van den Bond van Koordirigenten in Nederland 1922-1927
 • Moordenaars van Jan de Witt - De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw
  Moordenaars van Jan de Witt - De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw

  De moord op Johan en Cornelis de Witt is ongetwijfeld een van de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Er zijn meer politieke moorden geweest in de loop der eeuwen, maar geen enkele is op zo'n brute, on-Nederlandse…

  € 6,00
 • Van Accra naar Amsterdam - Afrikaanse migranten op weg naar Europa
  Van Accra naar Amsterdam - Afrikaanse migranten op weg naar Europa

  Via het nieuws en de dagbladen kennen we de beelden van Afrikanen die illegaal Europa bereiken. Het lijken vaak straatarme en wanhopige mensen, die in de Sahara en op de Middellandse Zee hun leven wagen om hier hun geluk te…

  € 7,00
 • Frontdiplomaten - Confrontaties met internationale hoofdrolspelers
  Frontdiplomaten - Confrontaties met internationale hoofdrolspelers

  FRONTDIPLOMATEN is een actuele serie geruchtmakende en confronterende interviews van Robert van de Roer met internationale hoofdrolspelers als Richard Holbrooke, Kofi Annan, Madeleine Albright, Boutros Boutros-Ghali en vele…

  € 4,00
 • Soldaat in Uruzgan
  Soldaat in Uruzgan

  Vanaf het moment dat de eerste kogels hem om de oren vliegen, weet kapitein Vik de Wildt dat alles anders is dan hij zich had voorgesteld. Een jaar lang hebben zijn 150 mannen zich kunnen voorbereiden op deze missie. Toen de…

  € 3,00
 • Kind onder hoeren - Herinneringen uit de rosse buurt van Amsterdam van 1913-1937
 • No. 1 - De Kromme Dissel
  No. 1 - De Kromme Dissel

  Het moment is daar!

  Het eerste officiële boek van en over de Kromme Dissel is een feit. Met enorm veel enthousiasme hebben we dit boek gemaakt. Een boek over ons restaurant, ons team en onze passie: lekker koken, goede wijn en…

  € 10,00
 • Geschiedenis van het Spaans Gouvernement te Maastricht
  Geschiedenis van het Spaans Gouvernement te Maastricht

  In de aan oude en belangwekkende bouwwerken zo de rijke stad Maastricht behoort het zgn. Spaans Gouvernement tot de minder bekende monumenten. Dit vindt ten dele zijn oorzaak in het feit, dat het architectonisch meest interessante…

  € 3,00
 • Het Stadhuis van Maastricht
  Het Stadhuis van Maastricht

  HET STADHUIS VAN MAASTRICHT werd in 1964 door het Stadsbestuur uitgegeven. De foto's van F. Lahaye, geclicheerd door de Clichéfabriek Maastricht, en de tekst van mr. A. Minis en mr. drs. H. Wouters werden naar een maquette van W.…

  € 3,00
 • Drentse monumentjes - Zuidoost Drenthe
  Drentse monumentjes - Zuidoost Drenthe

  In dit boekje treft u bekende en soms minder bekende Drentse monumentjes aan. Bijzondere objecten herinnerend aan lang of kort geleden maar zeker de moeite waard om er een moment bij stil te staan. De verscheidenheid is groot: een…

  € 2,00
 • Lastpost van wereldformaat - Amnesty International 1961-1986
  Lastpost van wereldformaat - Amnesty International 1961-1986

  Op 28 mei 1986 bestaat Amnesty International 25 jaar. Een geschikt moment voor bezinning op de geschiedenis en werkzaamheden van deze mensenrechtenorganisatie. In dit boek gebeurt dat. Niet alleen wordt beschreven hoe een…

  € 3,00
 • Zutphen in quadrant
  Zutphen in quadrant

  Het werk van de Zutphense kunstenaar Jan Bos kenmerkt zich door een bijzondere veelzijdigheid en een hoge graad van vakmanschap. In dit boek 'Zutphen in Quadrant' krijgt u een goede indruk van zijn technisch kunnen. Maar meer dan…

  € 3,00
 • Weggegooid en teruggevonden - Aardewerk en glas uit Deventer vondscomplexen 1375-1750
  Weggegooid en teruggevonden - Aardewerk en glas uit Deventer vondscomplexen 1375-1750

  Iedereen die een grotere opgraving in de stad heeft bezocht en daarbij een kijkje achter de schermen heeft kunnen nemen, zal zich verbaasd hebben over de enorme hoeveelheden aardewerk die daarbij te voorschijn komen. In de…

  € 5,00
 • De drie musketiers - Geïllustreerd
  De drie musketiers - Geïllustreerd

  Wie kent ze niet? Aramis, Athos, Portos en d'Artagnan zijn de meest tot de verbeelding sprekende bewakers van Frankrijks eer; hun kreet 'Eén voor allen, allen voor één' deed hun tegenstanders sidderen. Niet iedereen weet dat…

  € 5,00
 • Surrealism
  Surrealism

  THE ART OF THE SURREALISTS offers some of the most evocative imagery ever created. It delves into the unexplored regions of the psyche, opening windows onto landscapes of the unconscious and subconscious, casting a bright light on…

  € 4,00
 • Elseviers gids van de heraldiek
  Elseviers gids van de heraldiek

  In dit beknopte, rijk geïllustreerde handboek wordt op begrijpelijke wijze een uiteen­zetting gegeven van de heraldiek, het complex van wapenkunde en wapenkunst - vanaf de oudste schilden, helmen, kronen en andere…

  € 3,00
 • Het leven van Jans - De geschiedenis van een vrouw in de twintigste eeuw
  Het leven van Jans - De geschiedenis van een vrouw in de twintigste eeuw

  In de twintigste eeuw is er veel veranderd. De ontzuiling, ontkerkelijking en vrouwenemancipatie vonden plaats. Jans hield haar kinderen voor 'Onderzoek alles, en behoud het goede'. In haar leven heeft zij twee wereldoorlogen…

  € 8,00
 • Romans en verhalen - A. Alberts
  Romans en verhalen - A. Alberts

  Is het waar is dat een groot schrijver zich allereerst en uiteindelijk kenbaar maakt in zijn toon, zijn stijl - en dat is waar - dan is A. Alberts een groot schrijver.

  Dat schreef Librisprijswinnaar Robert Anker ruim tien jaar…

  € 4,00
 • De slechtste mensen aller tijden - Hoe kwamen zij zover?
  De slechtste mensen aller tijden - Hoe kwamen zij zover?

  Moord, verkrachting, bedreigingen en aanvallen. Het kwaad zit in iedereen en is overal. Wat gebeurt er als mensen met kwade bedoelingen onbeperkte macht krijgen. Caligula, Bloody Mary, Graaf Dracula, Idi Amin, en Hitler –…

  € 4,00
 • MATZES en MIE - De lotgevallen van de familie Barend en van Haeften
  MATZES en MIE - De lotgevallen van de familie Barend en van Haeften

  'Mama, waarom hebben wij geen opa's?' Die vraag stelde de oudste dochter van Marijke en Frits Barend. Dit boek geeft het antwoord. De familie van Marijke Barend-van Haeften heeft de Japanse kampen overleefd. Frits Barend komt uit…

  € 10,00
 • Beeld en Balkan - Waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa
  Beeld en Balkan - Waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa

  De Balkan is van oudsher een onrustig en instabiel deel van Europa, waar talloze conflicten werden uitgevochten. 'De westerse wereld' heeft twee zeer verschillende opvattingen over de Balkan. Volgens de ene opvatting zijn de…

  € 5,00
 • Haïti - Een ramp voor journalisten
  Haïti - Een ramp voor journalisten

  'Ik betrap mijzelf op de gedachte dat dit een uitstekend slachtoffer zou zijn om een reportage over te maken. 48 familieleden dood. Het woord prachtig schiet door mijn hoofd. Erg, maar prachtig. Zo zouden de reacties op de…

  € 4,00
 • De waarheid achter de vuurwerkramp
  De waarheid achter de vuurwerkramp

  Tien jaar na dato: alle feiten en nieuwe onthullingen.

  Enschede, 13 mei 2000: het vuurwerkbedrijf SE Fireworks ontploft. Meer dan twintig mensen komen om, bijna duizend mensen raken gewond en een hele woonwijk wordt weggevaagd.…

  € 5,00
 • Testament van de pers
  Testament van de pers

  Kranten gaven jarenlang doel en richting aan. Net als vroeger de kerk, de bond en de partij. Die tijd is voorbij. Nog een paar jaar en papieren kranten zijn curiositeiten. Intussen fragmenteert de samenleving. We individualiseren…

  € 8,00
 • Geest, koolzuur en zijk - Briefwisseling van Erich Wichman
  Geest, koolzuur en zijk - Briefwisseling van Erich Wichman

  Erich Wichman (Utrecht 1890-Amsterdam 1929), veelzijdig kunstenaar, non-conformist en 'princi¬pieel alcoholist', heeft in het Nederlandse culturele leven van de jaren tien en twintig duidelijke sporen nagelaten. Hij was een der…

  € 8,00
 • Ed van Teeseling - Beeldhouwer
  Ed van Teeseling - Beeldhouwer

  Het complete overzicht van het leven en werk van de ''stadsbeeldhouwer''van Nijmegen en een boeiend tijdsbeeld van het Nijmeegse naoorlogse kunstleven.

  € 25,00
 • Hitlers ongehoorzame hond - En dertig andere historische reportages
  Hitlers ongehoorzame hond - En dertig andere historische reportages

  Wie waren de slachtoffers van onze eigen Talibantijd? Was de landing van de latere koning Willemobp het strand van Scheveningen in 1813 wel zo'n succes? Wat gebeurde er in de ministerraad tijdens de studentenrevolte van 1968?…

  € 6,00
 • Hoe worden postzegels gemaakt?
  Hoe worden postzegels gemaakt?

  Dit boekje is een herziene uitgave van het in 1935 verschenen boekje met dezelfde titel, indertijd samengesteld door de Heer H. J. VAN VLIET, thans Controleur op de aanmaak van Post- en andere Rijkswaarden bij het Staatsbedrijf…

  € 5,00
 • Magdeburg - Seine Entwicklung - Seine Zukunft
  Magdeburg - Seine Entwicklung - Seine Zukunft

  Magdeburg : Seine Entwicklung - Seine Zukunft

  Erschienen in 1922, 32 x 25 cm

  83 seiten + 76 seiten werbung = 159 seiten.
  Mit Abb.Illustr., (darunter eine in Farbe) und Karten. In guter Zustand.Inhalts-Verzeichnis:

  1. Magdeburg…

 • Botsende beschavingen
  Botsende beschavingen

  Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 krijgt deze heldere en controversiele studie van Samuel Hontingtnn over een wereldwijde confrontatie tussen de grote culturen, weer volop aandacht. Huntington haalt in Botsende…

  € 5,00
 • Before they pass away
  Before they pass away

  Dit levenswerk van fotograaf Jimmy Nelson, het Before They Pass Away tafelboek van teNeues, is niet alleen een lust voor het oog maar ook een belangrijk historisch verslag. De prachtig gefotografeerde portretten vertellen het…

  € 100,00
 • Luchtfoto's van Nederland
  Luchtfoto's van Nederland

  Aangezien het Militaire Luchtvaart Museum in 1989 extra aandacht schenkt aan de Nederlandse militaire luchtfotografie, wordt bij het begin van het nieuwe seizoen een expositie geopend van luchtfoto's in de twintiger en dertiger…

  € 3,00
 • Van handelskade tot pothoofd
  Van handelskade tot pothoofd

  Aan het eind van de negentiende eeuw ontworstelde Deventer zich, zoals vele oude steden, aan de wurggreep van muren en wallen. De eerste stadsuitbreidingen werden een feit. Een van de gebieden die het snelst bebouwd werd, was de…

  € 4,00
 • Landschapsatlas van Walcheren - Inspirerende sporen van tijd
  Landschapsatlas van Walcheren - Inspirerende sporen van tijd

  Een landschapsatlas als deze is nog niet eerder verschenen. Hij beschrijft de geschiedenis van het landschap van Walcheren, vanaf het ontstaan tot nu toe. Die beschrijving is het boeiende verhaal van de natuur die eerst vormgaf…

  € 25,00
 • Hedendaagse architectuur in Nederland - Toonaangevende projecten uit de hedendaagse woningbouw.
  Hedendaagse architectuur in Nederland - Toonaangevende projecten uit de hedendaagse woningbouw.

  De nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse woningbouw zijn radicaler dan ooit tevoren. Hierbij is de veranderende rol van de overheid cruciaal. Door de afname van de overheidsbemoeiens is het proces van vrije marktwerking in…

  € 3,00
 • Skulpturen Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg
 • Fonds Schiedam Vlaardingen e.o 1991 - 2001
  Fonds Schiedam Vlaardingen e.o 1991 - 2001

  Als bestuurs voorzitter en directeur van een jarig fonds, bieden wij u hierbij een boek aan, waarin een aantal projecten uit de afgelopen tien jaar nader wordt belicht. In het boek staan 35 projecten beschreven waaraan wij - in…

  € 6,00
 • De Kunst van het handeldrijven - Art inspired by the sea
  De Kunst van het handeldrijven - Art inspired by the sea

  De Kunst van het handeldrijven is het verhaal van een veelkleurige en veelvormige verzameling. In enkele eeuwen brachten Nederlandse reders, kooplieden, ontdekkers en zeevaarders kunstvoorwerpen uit alle windstreken samen. Een van…

  € 4,00
 • Het fenomeen Delta
  Het fenomeen Delta

  Een ode aan een landschap. En de bevlogenheid van een landschapsarchitect. Eind 1994 ontving professor Nico de Jonge de Oeuvreprijs van het Fonds voor de Beeldende Kunsten. Het vormde de aanleiding een boek te maken over het…

  € 6,00
 • De Indische Zeeherberg - De stichting van Zuid-Afrika door de V.O.C.
  De Indische Zeeherberg - De stichting van Zuid-Afrika door de V.O.C.

  Met de groei van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waarbij steeds meer schepen de lange reis van Nederland naar Azië moesten maken, ontstond de noodzaak een tussenstation te vestigen waar vers water, groente en vlees konden…

  € 6,00
 • Van Morshandel tot Puinhandel - Spiegel van Enkhuizen in de VOC tijd
  Van Morshandel tot Puinhandel - Spiegel van Enkhuizen in de VOC tijd

  De belangrijkste illustraties van dit boek staan ook op straat. Op een tiental billboards in de stad zijn gebouwen afgebeeld die ooit op de plek van het billboard gestaan hebben. Elk billboard heeft ook een thema dat met die plek…

  € 8,00
 • De architectuur van het ziekenhuis
  De architectuur van het ziekenhuis

  Transformaties in de naoorlogse ziekenhuisbouw in Nederland.

  € 8,00
 • Engelenburg - Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje
  Engelenburg - Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje

  Dit boek vertelt niet alleen het boeiende verhaal van de Engelenburg en haar bewoners, maar schetst tevens een beeld van de culinaire geschiedenis vanaf de late Middeleeuwen. Aan de hand van de lotgevallen van de Engelenburg en de…

  € 6,00
 • Van stad tot Streek - De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen
  Van stad tot Streek - De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen

  Als de afgelopen jaren van moeizaam overleg, onderhandelingen, misverstanden en fusiebesprekingen tussen de Westfriese ziekenhuizen afgezet worden tegen het verleden, zullen wij die periode en gebeurtenissen toch nog niet in de…

  € 10,00
 • Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier - Kronieken en verhalen 1850-1994
  Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier - Kronieken en verhalen 1850-1994

  Lectori Salutem,

  Voor u ligt het jubileumboek "Artsen in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier", verschijnend ter gelegenheid van 85 jaar huisartsenorganisatie tussen Reitdiep en Damsterdiep. Zoals u in de inleiding van W.E.C.…

  € 4,00
 • Uit overwegingen van barmhartigheid en humaniteit - De ziekenhuiszorg op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland
  Uit overwegingen van barmhartigheid en humaniteit - De ziekenhuiszorg op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland

  In de regio's Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland zijnde laatste honderd jaar vijf nieuwe ziekenhuizen gebouwd. In alle gevallen na een langdurige, vaak moeizame, voorbereidingsperiode. Het bouwen van een ziekenhuis is…

  € 3,00
 • Zes eeuwen in 't Ghesthuus - Een historie van mensen rond Sint Jan
  Zes eeuwen in 't Ghesthuus - Een historie van mensen rond Sint Jan

  Een historie van mensen rond Sint Jan. Zo typeert de auteur van dit boek zijn werkstuk. Weliswaar vertelt hij inderdaad het verhaal van het Sint Jans Gasthuis, maar daarbij blijft het niet. Gezocht is ook naar de wortels van het…

  € 4,00
 • De Rijn van Lobith tot Katwijk
  De Rijn van Lobith tot Katwijk

  De een van Europa's grootste rivieren, heeft door de eeuwen heen een onuitwisbare indruk in ons land achtergelaten. Op talloze momenten heeft de rivier een doorslaggevende rol gespeeld in de geschiedenis van ons lage land. Soms…

  € 6,00
 • De gemeente Lichtenvoorde 1815 - 2005
  De gemeente Lichtenvoorde 1815 - 2005

  Een beek kan een barrière zijn op reis, heel vroeger beslist. Lichtenvoorde betekent 'gemakkelijk doorwaadbare plaats'. Daar is dus een mogelijkheid de reis te vervolgen. Rond die lichte voorde is een levensvatbare gemeenschap…

  € 5,00
 • 150 Jaar Hoenderloo - Een greep uit de geschiedenis van het dorp
  150 Jaar Hoenderloo - Een greep uit de geschiedenis van het dorp

  Na een voorbereiding van ruim een half jaar is het dan zo ver dat het boek, "Een greep uit 150 jaar Hoenderloo", klaar is. Wij danken de vele mensen, die ons behulpzaam zijn geweest bij het zoeken naar de namen en jaartallen bij…

  € 7,00
 • The Geldermalsen - History and Porcelain
  The Geldermalsen - History and Porcelain

  Door C.J.A. Jörg

  € 4,00
 • Prentenboek van Leiderdorp
  Prentenboek van Leiderdorp

  Het Prentenboek van Leiderdorp onder de titel "Herinneringen uit Grootmoeders tijd" zal ongetwijfeld grote belangstelling krijgen. In de eerste plaats van hen, die Leiderdorp in grootmoeders tijd gekend hebben; die persoonlijke…

  € 15,00
 • Gemeente Gendringen - In woord en beeld
  Gemeente Gendringen - In woord en beeld

  In Uw handen houdt U een exemplaar van het werk ,,Gemeente Gendringen in Woord en Beeld". Het betreft hier een rijkelijk met fraaie illustraties gelardeerd boek, dat een afspiegeling vormt van het leven in en om Gendringen in al…

  € 10,00
 • Brand meester! - 200 jaar Wijchense brandweer
  Brand meester! - 200 jaar Wijchense brandweer

  Per 1 januari 2013 is de brandweer Wijchen opgegaan in het regionale korps van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hiermee kwam er een einde aan een periode van meer dan 200 jaar dat Wijchen over een zelfstandige brandweer heeft…

  € 10,00
 • Het rijke leven van Helene Kröller
  Het rijke leven van Helene Kröller

  Het Rijke Leven van Helene Kröller beschrijft de geschiedenis van een telg uit een succesvol laat negentiende eeuws koopman- en redersgezin. Na haar huwelijk was de mogelijkheid om zich intellectueel verder te bekwamen, zoals zij…

  € 4,00
 • Eben-Haëzer school 25 jaar - Streekschool voor reformatorisch onderwijs te Bennekom, 1975-2000
  Eben-Haëzer school 25 jaar - Streekschool voor reformatorisch onderwijs te Bennekom, 1975-2000

  Door 's Heeren goedheid en trouw mogen we dit jaar het 25-jarig bestaan en de 25-jarige geschiedenis van de Eben-Haëzerschool te Bennekom herdenken. Een kwart eeuw Reformatorisch basisonderwijs in onze regio. Wie had dit kunnen…

  € 6,00
 • Langs oude bomen en boerderijen in Salland
  Langs oude bomen en boerderijen in Salland

  Er was een tijd zegt men, dat een eekhoorn al springend en klauterend door de bomen van de ene naar de andere uithoek van onze provincie kon komen zonder de grond aan te raken. Andere berichten spreken van een bijna boomloos…

  € 5,00
 • In Betuwse Ballingschap - Het verhaal van drie Molukse woonoorden
  In Betuwse Ballingschap - Het verhaal van drie Molukse woonoorden

  OPHEUSDEN, DECEMBER 1952
  Twaalf Molukse gezinnen nemen hun intrek in een voormalig werkkamp gelegen langs de Linge. Op dat moment weet niemand hoe lang het verblijf zal duren. Men rekent echter op een snelle terugkeer naar het…

  € 6,00
 • KETTERS - Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht
  KETTERS - Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht

  Dit is geen boek voor vakgeleerden, respectievelijk schriftgeleerden, maar voor belangstellende leken zoals ik er zelf een ben. Van jongs af aan gefascineerd door de wederwaardigheden van ketters en het ogenschijnlijk bizar…

  € 4,00
 • Het oude licht - Straatlantaarns en straatverlichting door de eeuwen heen
 • Zo was Ede - Het dagelijks leven in Ede rond de eeuwwisseling
  Zo was Ede - Het dagelijks leven in Ede rond de eeuwwisseling

  Dit boek beoogt allerminst de geschiedenis van Ede te verrijken; het wil, heel simpel, even terugblikken op vervlogen tijden. Een paar jeugdherinneringen ophalen en wat vertellen van bepaalde mensen, die eens deel uitmaakten van…

  € 3,00
 • 30 Jaar Topografische Atlas Ede
  30 Jaar Topografische Atlas Ede

  De kwaliteit van een gemeenschap is voor een belangrijk deel af te meten aan de ideeën en initiatieven die binnen zo'n gemeenschap ontstaan en - wat nog belangrijker is - worden gerealiseerd. In dat opzicht is de gemeenschap in…

  € 5,00
 • Mijn leven - Bill Clinton
  Mijn leven - Bill Clinton

  In een openhartige en persoonlijke stijl beschrijft Bill Clinton zijn leven. Zijn niet gemakkelijke jeugd, zijn lange tocht door de politiek vanuit het verre Arkansas naar het presidentschap van Amerika. Zijn campagnes, en zijn…

  € 2,00
 • Beste Obama - Ontwapenende brieven van de 44ste president
  Beste Obama - Ontwapenende brieven van de 44ste president

  Miljoenen brieven kreeg president Obama van de Amerikaanse bevolking gedurende zijn acht jaar in het Witte Huis. Brieven over armoede, eenzaamheid, verlies, verdriet, wanhoop en boosheid, maar ook brieven vol dankbaarheid en…

  € 5,00
 • Herrnhutters in Zeist - Wonen, werken, geloven
  Herrnhutters in Zeist - Wonen, werken, geloven

  Ruim 250 jaar geleden kwam een groep religieuze vluchtelingen vanuit Duitsland naar Nederland. Een deel van hen trok naar Zeist. De groep was ongeveer even groot als de toenmalige totale bevolking van het dorp. Ze bouwden hun…

  € 4,00
 • Babberich, Betburgh en Baston
  Babberich, Betburgh en Baston

  Babberich, dorp aan de grens
  Een boek over Babberich zal met name de inwoners en oud-inwoners van dit grensdorp zeer aanspreken. Veel herkenbaarheid en wellicht ook veel herinneringen. De heren Janssen en Keultjes zijn op…

  € 5,00
 • Omarmd door IJssel en Zwartewater - Zeven eeuwen Mastenbroek
  Omarmd door IJssel en Zwartewater - Zeven eeuwen Mastenbroek

  Omarmd door IJssel en Zwartewater bevat 18 artikelen over de geschiedenis van de polder Mastenbroek. Met name het ontstaan en de kolonisatie van de polder zijn grondig in kaart gebracht. Omdat over verscheidene onderwerpen nieuwe…

  € 7,00
 • Broeders en Zusters - Honderd jaar Gemengde Vrijmetselarij
  Broeders en Zusters - Honderd jaar Gemengde Vrijmetselarij

  "Broeders en Zusters: Honderdjaar Gemengde Vrijmetselarij" is een caleidoscopische geschiedenis van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde van de Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain. Het is geschreven ter…

  € 12,00
 • Vestingbouw overzee - Militaire architectuur van Manhattan tot Korea
  Vestingbouw overzee - Militaire architectuur van Manhattan tot Korea

  De auteurs auteurs van deze vierde bundel Vestingbouwkundige bijdragen van de Stichting Menno van Coehoorn bespreken verdedigingswerken uit alle windstreken - van 'landweren' en het fort Ellewoutsdijk in Nederland tot…

  € 3,00
 • Eeuwenlang onderweg - Breda-Gorinchem-Vianen-Utrecht
  Eeuwenlang onderweg - Breda-Gorinchem-Vianen-Utrecht

  Met postwagen, Diligence en autobus tot 1930

  In dit boek wordt het vervoer beschreven tussen Gorinchem en Vianen. Een ogenschijnlijk eenvoudige verbinding, die ooit echter deel uitmaakte van het internationale wegennetwerk. De…

  € 10,00
 • Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815
  Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815

  Aan het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de Nieuwe Tijd werd gedurende twee jaar (1981-1983) een werkcollege gehouden gewijd aan het thema: het voortgezet onderwijs in Gelderland vanaf de…

  € 4,00
 • Rooie rakkers tussen zwarte kousen - Een eeuw socialisme in Ede
  Rooie rakkers tussen zwarte kousen - Een eeuw socialisme in Ede

  Hoe kan het dat in een uit de kluiten gewassen christelijk dorp op de Veluwe sinds de Tweede Wereldoorlog de Staatkundig Gereformeerde Partij tot 2010 nooit en de Partij van de Arbeid altijd vertegenwoordigd is in het College van…

  € 8,00
 • Uit Pekela's verleden
  Uit Pekela's verleden

  28 september 1978

  Dwalen kun je nauwelijks in een plaats als Oude Pekela en verdwalen helemaal niet. Niet alleen kom je vanzelf weer bij het Diep terecht, je komt ook vast en zeker iemand tegen die je met een enkel woord wegwijs…

  € 6,00
 • Anton Kröller en de Hoge Veluwe 1909 - 1935
  Anton Kröller en de Hoge Veluwe 1909 - 1935

  De Hoge-Veluwereeks is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en de vereniging Vrienden van De Hoge Veluwe. De eerste publicatie in deze reeks met de titel Anton Kröller en de Hoge Veluwe…

  € 6,00
Sorteer op

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.