Sorteer op
 • Tussen schemering en dageraad (2e-hands)
  Tussen schemering en dageraad (2e-hands)

  Java heeft niet het alleenvertoningsrecht van schimmenspelen. Ook elders in de wereld vindt men deze. Nergens echter is het schimmenspel zo hoog ontwikkeld; zo het leven beïnvloedend en de gedachtenwereld beheersend en tevens zo…

  € 15,00
 • 100 Jaar Diakonessenhuis Groningen (2e-hands)
  100 Jaar Diakonessenhuis Groningen (2e-hands)

  Het is met grote dankbaarheid dat het Diakonessenhuis Op 24 november 1987 het honderdjarig bestaan hoopt te vieren. Mede om daaraan uiting te geven, wordt ditjubileumboek uitgegeven, teneinde een terugblik te werpen op wat zich in…

  € 7,50
 • INDONESIA - Images From The Past (2e-hands)
  INDONESIA - Images From The Past (2e-hands)

  Indonesian archipelago was published in Holland in 1911. Most of the remarkable Im­ages in that volume were the handi­work of an obscure noncommissioned officer named Jean Demmeni who began photographing Indonesia in the 1890s…

  € 30,00
 • Oorlogslessen (2e-hands)
  Oorlogslessen (2e-hands)

  Iedereen die in Nederland op school heeft gezeten, is opgegroeid met lessen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging. De oorlogsgeneratie die het zelf heeft meegemaakt wil de jeugd na 1945 bij de les…

  € 7,95
 • Citroën in Nederland (2e-hands)
  Citroën in Nederland (2e-hands)

  Sinds 1919, toen ene John Moos te Haarlem begon de automobielen van het merk André Citroën te importeren, zijn er in ons land zo'n 900.000 nieuwe Citroëns verkocht. Dit boek vertelt de geschiedenis van de Nederlandse…

  € 12,50
 • Apeldoorn '40 - '45
  Apeldoorn '40 - '45

  Op initiatief van de toen 25-jarige Rotaryclub Apeldoorn-Zuid verscheen in april 1990 het indruk­wekkende boek Apeldoorn Monument. Na een beschrijving van de Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht, van Apeldoorn in bezettingstijd en…

  € 10,00
 • De Nederlandse officier en zijn geschiedenis - 125 jaar KVEO (2e-hands)
  De Nederlandse officier en zijn geschiedenis - 125 jaar KVEO (2e-hands)

  In deze uitgave worden verschillende facetten van de geschiedenis van de Nederlandse officier belicht. Zo wordt er aandacht besteed aan de verhouding van het officierskorps met het Koningshuis, de plaats van de officier in de…

  € 10,00
 • De Sinterklaas Razzia van 1944 (2e-hands)
  De Sinterklaas Razzia van 1944 (2e-hands)

  In de winter van 1944/45 hield de Duitse bezetter razzia's in tal van steden in het westen van Nederland. In wezen waren alle mannen tussen zeventien en veertig jaar vogelvrij. Wehrmacht en Grüne Polizei stroopten huizen en…

  € 10,00
 • Voor volk en vaderland (2e-hands)
  Voor volk en vaderland (2e-hands)

  Tien jaren strijd van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden 1931 - 14 december - 1941.

  Samengesteld onder leiding van C. van Geelkerken.
  Tweede uitgebreide druk, februari 1943, uitgave Nenasu.Boekje verkeert in…

  € 20,00
 • Historische atlas van het Joodse volk (2e-hands)
  Historische atlas van het Joodse volk (2e-hands)

  Er zijn weinig volken die kunnen bogen op een zo lange en zo gevarieerde geschiedenis met een zo grote verscheidenheid aan roemrijke en tragische gebeurtenissen als het Joodse volk. De geschiedenis van het Joodse volk beslaat meer…

  € 8,95
 • De Hoge Veluwe in kaart gebracht (2e-hands)
  De Hoge Veluwe in kaart gebracht (2e-hands)

  Dit boek is ontstaan uit een bijzondere belangstelling voor kaarten en voor het gebied dat nu Het Nationale Park De Hoge Veluwe heet. Die twee invalshoeken zijn ook in het boek terug te vinden. Ontwikkelingen op cartografisch…

  € 10,00
 • De oudste gedrukte kaarten van Europa (2e-hands)
  De oudste gedrukte kaarten van Europa (2e-hands)

  Deze beknopte studie wil een bijdrage zijn tot de groei van een historisch besef der Europese eenheid. Ook de historische kartografie - ten onrechte dikwijls beschouwd als een vorm van postzegels verzamelen of als een…

  € 25,00
 • De groote waereld in 't kleen geschildert (2e-hands)
  De groote waereld in 't kleen geschildert (2e-hands)

  In de zomer van 1980 verzocht Hans Citroen mij, namens het ministerie van buitenlandse zaken, om een reproduktietentoonstelling betreffende de geschiedenis van de Nederlandse kartografie samen te stellen. Deze opdracht leidde…

  € 25,00
 • Amsterdam Oud-West van 1900 tot nu (2e-hands)
  Amsterdam Oud-West van 1900 tot nu (2e-hands)

  Oud-West is een van de 19e-eeuwse Amsterdamse wijken, die tijdens de industriële revolutie gebouwd zijn, en die samen met bijvoorbeeld De Pijp en de Dapperbuurt deel uitmaakt van de 19e-eeuwse gordel. Die gordel ontstond toen na…

  € 10,00
 • Vergane bootglorie herleefd - Hoogtepunten uit de nederlandse scheepvaarthistorie (2e-hands)
  Vergane bootglorie herleefd - Hoogtepunten uit de nederlandse scheepvaarthistorie (2e-hands)

  Een stukje scheepvaarthistorie dat helemaal is verdwenen, kan opnieuw worden beleefd! Aan de hand van uniek fotomateriaal en andere illustraties, worden zowel het exterieur als interieur van een aantal bekende passagiersschepen…

  € 5,00
 • EENHEID OP PAPIER - De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I (2e-hands)
  EENHEID OP PAPIER - De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I (2e-hands)

  In het Mercatorjaar 1994 heeft Leuven alle redenen om de aandacht te vestigen op de cartografie van onze gewesten. Het was aan de Leuvense universiteit dat rond 1530 de cartografie van een empirisch-ambachtelijk bedrijf werd…

  € 7,95
 • Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800 - 2000 (2e-hands)
  Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800 - 2000 (2e-hands)

  De Betuwe en de Tielerwaard, land van de Nederlandse fruitteelt, roepen een landelijk en rustig beeld op. Dit waterrijke gebied lag eeuwenlang relatief geïsoleerd en werd voornamelijk via de waterwegen ontsloten voor de…

  € 7,50
 • Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe (2e-hands)
  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe (2e-hands)

  Dit boek, Uit de geschiedenis van de Veluwe, is samengesteld uit een aantal op zichzelf staande artikelen. Bij het bundelen van deze geschriften tot één geheel deden zich derhalve twee moeilijkheden voor. In de eerste plaats…

  € 10,00
 • Beeling - Nederlands zilver deel I en II (2e-hands)
  Beeling - Nederlands zilver deel I en II (2e-hands)

  13 mei 1846: Johannes Beeling wordt ingeschreven als meester-zilversmid en krijgt het meesterteken JB180. Sinds deze datum is van vader op zoon, zonder onderbreking in zilver gehandeld.

  € 45,00
 • Een gewone stad in een bijzondere tijd - Utrecht 1940-1945 (2e-hands)
  Een gewone stad in een bijzondere tijd - Utrecht 1940-1945 (2e-hands)

  In de vroege ochtend van 10 mei 1940 brak in Nederland de oorlog uit. Het leven van de Nederlanders, en ook van de Utrechters, veranderde hierdoor. Op vijf oorlogsdagen volgden vijf bezettingsjaren. Aanvankelijk leek de Duitse…

  € 7,50
 • Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw (2e-hands)
  Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw (2e-hands)

  Nederlandse tegels mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling van collectioneurs en kunsthistorici, maar wetenschappelijk verantwoorde publikaties over tegels zijn schaars. Gezien het feit dat aan met bloemen…

  € 8,95
 • Nederlandse tekenaars geboren tussen 1660 en 1745 (2e-hands)
  Nederlandse tekenaars geboren tussen 1660 en 1745 (2e-hands)

  Het Amsterdams Historisch Museum bezit een omvangrijke verzameling tekeningen van nationaal en internationaal belang. De collectie wordt ontsloten door een reeks bestandscatalogi. In Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1660 en…

  € 15,00
 • Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden 1480 - 1560 (2e-hands)
  Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden 1480 - 1560 (2e-hands)

  Het Rijksmuseum bezit een belangrijke verzameling gebrandschilderde ruitjes uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden - in dit boekje kortweg aangeduid als de Nederlanden - uit de periode ca. 1480-1560. De basis van de…

  € 7,50
 • Een Veluws dorp (2e-hands)
  Een Veluws dorp (2e-hands)

  Een herinneringswerk voor Ir. M.M. van Hoffen 1911-1955

  Dit herinneringswerk bevat 22 bijdragen over de geschiedenis van Bennekom. Het landschap, de geologie en archeologie, het Natuurreservaat “De Bennekomse Meent”, de…

  € 8,95
 • Ruytermeisjes en Verkadevrouwen (2e-hands)
  Ruytermeisjes en Verkadevrouwen (2e-hands)

  Ze 'zat' bij de Café Noir. Gelukkig maar. Bij de Café Noir kon je nu eenmaal lekker zitten. Want collega's werkten staande. 'De biscuits werden op tafel gegooid. Dan had je een houten blokje in de hand en een bak glazuur voor…

  € 10,00
 • Bridge Busters (2e-hands)
  Bridge Busters (2e-hands)
  € 30,00
 • Märklin - De grote en kleine wereld van Märklin HO jaarboek 2005 (2e-hands)
  Märklin - De grote en kleine wereld van Märklin HO jaarboek 2005 (2e-hands)

  Hartelijk welkom bij het nieuwe Märklin Jaarboek 2005

  Wij hebben besloten om onze bekende catalogus verder te ontwikkelen en nu als hoogwaardige Märklin Jaarboeken uit te geven. Informatief en in elke spoorwijdte gepresenteerd,…

  € 15,00
 • Rapport van de commissie voor het streekplan van de Veluwe (2e-hands)
  Rapport van de commissie voor het streekplan van de Veluwe (2e-hands)

  INSTELLING VAN DE COMMISSIE VOOR HET STREEKPLAN VAN DE VELUWE
  Naarmate de werkzaamheden van de Commissie voor het streekplan van Arnhem en omgeving vorderden, groeide ook het inzicht, dat een overeenkomstige en zoo mogelijk…

  € 20,00
 • Rotterdam - Praktijk van stedebouw (2e-hands)
  Rotterdam - Praktijk van stedebouw (2e-hands)

  Introductie van de Rotterdamse praktijk van stedebouw in het Delftse onderwijs kan een tweeledig doel dienen. Allereerst is er de gelegenheid kennis te nemen van actuele tendenzen van ontwerp en onderzoek in de Maasstad.…

  € 15,00
 • Het onderzoek van papier (2e-hands)
  Het onderzoek van papier (2e-hands)

  Het werkje dat wij U hiermede aanbieden is eene uitbreiding van hetgeen wij vijf jaren geleden het licht deden zien en dat aan de Technische Hoogeschool te Delft voor de praktijk van het papieronderzoek in gebruik genomen is.

  Het…

  € 15,00
 • De geschiedenis van de VOC (2e-hands)
  De geschiedenis van de VOC (2e-hands)

  Vier eeuwen geleden verkreeg de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie voor de vaart op Azië. De VOC werd het grootste scheepvaart- en handelsbedrijf van de wereld in de 17de en 18de eeuw. Met de handel in…

  € 10,00
 • De kleurrijke wereld van de VOC (2e-hands)
  De kleurrijke wereld van de VOC (2e-hands)

  Op 20 maart 1602 werd de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Aan deze handels- en scheepvaartonderneming, in de zeventiende en achttiende eeuw de grootste ter wereld, was door de Staten-Generaal het alleenrecht…

  € 5,00
 • De Wisselbank - van stadsbank tot bank van de wereld (z.g.a.n.)
  De Wisselbank - van stadsbank tot bank van de wereld (z.g.a.n.)

  De Amsterdamse Wisselbank is onlosmakelijk verbonden met de ongekende economische en financiële bloeitijd van de Gouden Eeuw. En daarmee met een drietal belangwekkende financiële innovaties: ten eerste de oprichting van de…

  € 25,00
 • géén afbeelding beschikbaar

  Honderd jaar Verkade 1886 - 1986 (2e-hands)

  Op luchtige toon en met vele illustraties wordt in dit boek door heden en verleden van de firma geschaatst; zo is het zeker een leuk kijkboek geworden voor wie zich afvraagt wat Verkade is en welke produkten hoe gemaakt worden.

  € 8,00
 • Van Tollenaar tot Poortwachter (2e-hands)
  Van Tollenaar tot Poortwachter (2e-hands)

  Voor u ligt het boek over de geschiedenis van de Nederlandse Douane. Een dienst die al meer dan 400 jaar gedreven bezig is met het controleren van goederen aan de grens en het heffen en innen van invoerrechten en accijnzen. In…

  € 8,95
 • Eindpunt DDR
  Eindpunt DDR

  Op het moment dat dit boek verschijnt is de DDR niet meer. Op drie oktober 1990 hield het definitief op te bestaan. De DDR oefende door de jaren heen een grote aantrekkingskracht uit op de westerse tram- en treinliefhebbers. Omdat…

  € 10,00
 • Ontwerpen en inrichten van koopvaardijschepen deel IV (2e-hands)
  Ontwerpen en inrichten van koopvaardijschepen deel IV (2e-hands)

  Reeds geruime tijd werd in ons land, mede in onderwijskringen, de behoefte gevoeld aan een serie leerboeken in de Nederlandse taal, het gehele gebied van de Scheepsbouwkunde omvattende. Toen nu het boek ,,Weerstand en Voortstuwing…

  € 15,00
 • Wereldwijd Voortvarend Marine 525 jaar (2e-hands)
  Wereldwijd Voortvarend Marine 525 jaar (2e-hands)

  Dit boek is tot stand gekomen met de volle medewerking van de Koninklijke Marine, maar is op persoonlijke titel geschreven. Ik bedank admiraal Matthieu Borsboom, kolonel Anton Nieland en overste Robin Middel voor hun enthousiasme.…

  € 8,00
 • 75 jaar vliegende marine (2e-hands)
  75 jaar vliegende marine (2e-hands)

  Een boek over marinemensen die onder het motto 'never a duli moment' (stilzitten is er niet bij) 75 jaar lang de ruggegraat vormden van de Marineluchtvaartdienst (MLD). Het wereldwijde opereren, voor, tijdens en na de Tweede…

  € 7,50
 • Cannenburch en zijn bewoners (2e-hands)
  Cannenburch en zijn bewoners (2e-hands)

  Kasteel Cannenburch in Vaassen ademt de sfeer van een edelmanshuis, met in bewoonde sfeer ingerichte vertrekken en een belangrijke collectie meubels, porselein en schilderijen. In dit boek komen de bouwgeschiedenis en de…

  € 12,50
 • Zeemacht en onmacht (2e-hands)
  Zeemacht en onmacht (2e-hands)

  In de overgangsperiode van de Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd poogden de vorsten van het Habsburgse wereldrijk meer greep te krijgen op het zeewezen van de Lage Landen. De zon ging in het imperium van Karel V nooit onder, maar dit…

  € 15,00
 • Gelderland bevrijd (2e-hands)
  Gelderland bevrijd (2e-hands)

  Tijdens de bevrijding van Nederland nam de provincie Gelderland een bijzondere plaats in. Het zuiden werd al in de herfst van 1944 bevrijd, terwijl de rest moest wachten tot mei 1945. Gedurende de beruchte hongerwinter liep de…

  € 5,00
 • Illusies en incidenten (2e-hands)
  Illusies en incidenten (2e-hands)

  De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940

  In de zeer vroege morgen van 10 mei 1940 werd niet alleen de ochtendrust van het Nederlandse volk hardhandig verstoord, maar ook de illusie die nog bij velen…

  € 7,95
 • Naporra's omweg (2e-hands)
  Naporra's omweg (2e-hands)

  De droom van elke historicus is de ontdekking van een vergeten handschrift. Roelof van Gelder deed zo'n vondst: de autobiografie van Georg Naporra (1731-1793), een boerenzoon uit Oost-Pruisen, die na zijn schooltijd en een reeks…

  € 2,95
 • De geschiedenis van het Nederlandse zilver (2e-hands)
  De geschiedenis van het Nederlandse zilver (2e-hands)

  Door Th. M. Duyvené De Wit-Klinkhamer

  In ons land heeft de edelsmeedkunst eeuwen lang op hoog peil gestaan. Reeds in de late Middeleeuwen en de Renaissance hebben onze zilversmeden voortreffelijke werkstukken afgeleverd. In onze…

  € 15,00
 • De Delft (2e-hands)
  De Delft (2e-hands)

  De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin.

  € 25,00
 • Varen op de Oost (2e-hands)
  Varen op de Oost (2e-hands)

  De opkomst eind jaren vijftig van de luchtvaart maakte een einde aan de bloeiende passagiersvaart met luxe zeekastelen naar Indië. De schrijver maakt duidelijk dat deze reizen naast veel plezier ook in vroegere jaren minder…

  € 10,00
 • Modern zilver 1880-1940 (2e-hands)
  Modern zilver 1880-1940 (2e-hands)

  De kunst, maar nog meer de kunstnijverheid uit de Art Nouveau en Art Deco periode (globaal 1890-1940), staat zeer in de belangstelling. Allerlei overzichtswerken en tentoonstellingscatalogi over deze periode verschenen in de…

  € 20,00
 • Het vrije woord (2e-hands)
  Het vrije woord (2e-hands)

  Dit boek geeft een beeld van de ontwikkeling van de illegale pers in Nederland tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1945. Het gaat met name ook in op deze illegale activiteit als basis voor de naoorlogse Nederlandse pers. Deze…

  € 8,00
 • Het Ardennen offensief in woord en beeld (2e-hands)
  Het Ardennen offensief in woord en beeld (2e-hands)

  De geïllustreerde geschiedenis van Hitlers laatste grote offensief

  Winter 1944. De geallieerde troepen worden wakker geschud uit de euforische roes van hun successen wanneer het Duitse leger een onverwachte en grootscheepse…

  € 12,50
 • De Westfriese Omringdijk (2e-hands)
  De Westfriese Omringdijk (2e-hands)

  De Omringdijk beschermt al eeuwenlang het Westfriese land tegen het verwoestende water. Het is een van de oudste dijken, zo niet de oudste dijk van Nederland, die de oprichting van het eerste Nederlandse waterschap tot gevolg had.…

  € 10,00
 • De Wageningse voetbal historie (2e-hands)
  De Wageningse voetbal historie (2e-hands)

  De Wageningse voetbalhistorie van 1875 - 1954, door W. Stellaard.

  € 15,00
 • Staatsbosbeheer 100 jaar werken aan groen Nederland (2e-hands)
  Staatsbosbeheer 100 jaar werken aan groen Nederland (2e-hands)

  Uitgegeven door Matrijs, 1999.

  € 7,50
 • 50 jaar cavalerie museum (2e-hands)
  50 jaar cavalerie museum (2e-hands)

  Brigade-generaal b.d. J.M.A. Thomas buigt zich in 50 jaar Cavaleriemuseum over de vraag 'Hoe om te gaan met het historisch en traditioneel bezit van de Nederlandse Cavalerie'.

  € 10,00
 • Vijftig eeuwen volk langs de Ijssel (2e-hands)
  Vijftig eeuwen volk langs de Ijssel (2e-hands)

  Een fragmentarische geschiedschrijving van 50 eeuwen land en volk woonachtig in de directe omgeving van het stroomgebied van de Gelderse IJssel. Door de uit deze streek afkomstige auteurs is gebruik gemaakt van de gedurende een…

  € 12,00
 • Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906-2006 (2e-hands)
  Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906-2006 (2e-hands)

  Bij de voorlaatste eeuwwisseling wist nog niemand dat Edeeen garnizoensplaats zou worden. Bij de laatste eeuwwisseling had niemand gedacht dat de opheffing van het garnizoen Ede binnen een aantal jaren zou plaats vinden.

  In dit…

  € 12,00
 • Motor van het dorpsleven (2e-hands)
  Motor van het dorpsleven (2e-hands)

  Historische schets van de gemeente Bemmel (1818-1999)
  Het gedenkboek bij het opgaan van de gemeente Bemmel (de dorpen Bemmel, Haalderen, Ressen, Angeren, Doornenburg en Doornik) in de gemeente Lingewaard.Door Ferdinand van Hemmen,…

  € 5,00
 • Veluws water (2e-hands)
  Veluws water (2e-hands)

  De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van ons land, bekend om de zandverstuivingen, heuvels, bossen, heide, edelherten en wilde zwijnen. Maar ook water heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de…

  € 10,00

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

Tanimbar Maluku (2e-hands) € 5,00 € 5,00
© 2015 - 2019 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.