ALGEMENE VOORWAARDEN DOORNWEERDJE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Als klant van Doornweerdje gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die Doornweerdje aan haar dienstverlening heeft verbonden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Doornweerdje en op alle bestellingen die u bij Doornweerdje verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Doornweerdje .
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Doornweerdje is aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door Doornweerdje gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 De overeenkomst bij bestellingen op de website van Doornweerdje komt tot stand op het moment dat u per e-mail de orderbevestiging van Doornweerdje ontvangt nadat u via de website de bestelling hebt geplaatst.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijsopgaven van Doornweerdje en alle bedragen die door Doornweerdje aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kan de BTW op de aangifte omzetbelasting worden verrekend.

Artikel 4. Betaling

Met iDEAL betalen is bij Doornweerdje gratis.

Artikel 5. Herroepingsrecht, ruilen en retouren

5.1 U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden. Vraag voordat u een artikel terugstuurt altijd eerst een retourformulier aan.
5.2 Artikelen dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Artikel 6. Klachten en vragen

6.1 Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij Doornweerdje, telefoon 026 - 333 6847, email info@doornweerdje.nl.
6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.
6.3 Doornweerdje beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Doornweerdje binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
7.2 Doornweerdje sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van verlies van data die op de bij Doornweerdje bestelde dragers opgeslagen wordt. U dient er zelf voor zorg te dragen dat u een back-up van de data maakt en/of andere maatregelen treffen om verlies van data te voorkomen.
7.3 Doornweerdje sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Doornweerdje of door Doornweerdje ingeschakelde derden.
7.4 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van Doornweerdje worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door Doornweerdje geleverde goederen.
7.5 De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van Doornweerdje en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Postadres Doornweerdje 
Postbus 170
6860 AD Oosterbeek

KvK Arnhem: 09174375
T 026 333 6847
E info@doornweerdje.nl

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Artikelen

OOSTERBEEK
Waar de Airbornes daalden...
Oosterbeek - Verleden, heden en toekomst...

INDONESIË
Verjaringswet 1971
De verjaringswet als doofpot

AIRBORNE
Overdenkingen

© 2015 - 2022 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel