ALGEMENE VOORWAARDEN DOORNWEERDJE

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Als klant van Doornweerdje gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die Doornweerdje aan haar dienstverlening heeft verbonden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Doornweerdje en op alle bestellingen die u bij Doornweerdje verricht en op alle overeenkomsten tussen de klant en Doornweerdje .
​1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Doornweerdje is aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door Doornweerdje gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 De overeenkomst bij bestellingen op de website van Doornweerdje komt tot stand op het moment dat klant per e-mail de orderbevestiging van Doornweerdje ontvangt nadat de klant via de website de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3. Prijzen
Alle prijsopgaven van Doornweerdje en alle bedragen die door Doornweerdje aan de klant in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kan de BTW op de aangifte omzetbelasting worden verrekend.

Artikel 4. Betaling
Met iDEAL betalen is bij Doornweerdje gratis.

Artikel 5. Herroepingsrecht, ruilen en retouren
5.1 U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden. Vraag voordat u een artikel terugstuurt altijd eerst een retourformulier aan.
5.2 Boeken dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Boeken die beschadigd zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
5.3 Eventuele verzendkosten, zowel voor de levering als ook voor de retourzending zijn altijd voor rekening van de klant.

Artikel 6. Klachten en vragen
6.1 Voor klachten en vragen kan de klant kontakt opnemen met Doornweerdje, telefoon 06 - 833 98 046, email info@doornweerdje.nl.
6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de klant een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.
6.3 Doornweerdje beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Doornweerdje binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties
7.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
7.2 Doornweerdje sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Doornweerdje of door Doornweerdje ingeschakelde derden.
7.3 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van Doornweerdje worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door Doornweerdje geleverde goederen.
7.4 De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van Doornweerdje en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

KvK Arnhem: 09174375
T 06 833 98 046
E info@doornweerdje.nl

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Om even bij stil te staan...

OOSTERBEEK
Waar de Airbornes daalden...

Oosterbeek - Verleden, heden en toekomst...

AIRBORNE
Overdenkingen

ARNHEM, GEZIEN

© 2015 - 2024 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel