Sorteer op
 • Passie, trots en vakmanschap - 100 Jaar Bakkerijonderwijs Wageningen (2e-hands)
  Passie, trots en vakmanschap - 100 Jaar Bakkerijonderwijs Wageningen (2e-hands)

  Passie, trots en vakmanschap: volgens mij zijn dat dé drie kernwoorden voor het honderdtal prachtige en persoonlijke verhalen in dit jubileumboek. Honderd personen, merendeels oud-leerlingen van Rijn IJssel Vakschool Wageningen -…

  € 7,50
 • Middelburg - haar geschiedenis en mooiste monumenten (2e-hands)
  Middelburg - haar geschiedenis en mooiste monumenten (2e-hands)

  Kennismaking met Middelburgs geschiedenis, hoe een primitieve nederzetting aan de Arne uitgroeide tot een belangrijke handelsstad. Daarna volgden eeuwen van verval. Na het bombardement van 1940 zijn veel gebouwen door restauratie…

  € 8,00
 • Te recht in Nijmegen (2e-hands)
  Te recht in Nijmegen (2e-hands)

  Te Recht in Nijmegen is geschreven als gedenkboek ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De bundel bevat opstellen over de oude en recente…

  € 10,00
 • De Nederlandse officier en zijn geschiedenis - 125 jaar KVEO (2e-hands)
  De Nederlandse officier en zijn geschiedenis - 125 jaar KVEO (2e-hands)

  In deze uitgave worden verschillende facetten van de geschiedenis van de Nederlandse officier belicht. Zo wordt er aandacht besteed aan de verhouding van het officierskorps met het Koningshuis, de plaats van de officier in de…

  € 7,00
 • Bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen 1877/1990 (2e-hands)
  Bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen 1877/1990 (2e-hands)

  Botman, Wouter en Tijs Tummers
  Het schip van Blaauw, bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen (1877 - 1990)Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1990.
  Geïllustreerd met 144 afbeeldingen, hardcover folio in linnen gebonden boek…

  € 8,95
 • Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden (2e-hands)
  Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden (2e-hands)

  Jan Huyghen van Linschoten is niet de eerste Nederlander geweest die de verre en geheimzinnige Oosterse wonderwereld heeft bezocht. Er waren destijds, ook voor hem, meer landgenoten, die in Portugese of Spaanse dienst in die…

  € 4,95
 • Historische atlas van het Joodse volk (2e-hands)
  Historische atlas van het Joodse volk (2e-hands)

  Er zijn weinig volken die kunnen bogen op een zo lange en zo gevarieerde geschiedenis met een zo grote verscheidenheid aan roemrijke en tragische gebeurtenissen als het Joodse volk. De geschiedenis van het Joodse volk beslaat meer…

  € 8,95
 • Van Klooster en Karspel - van Ter Apel tot Sellingen (2e-hands)
  Van Klooster en Karspel - van Ter Apel tot Sellingen (2e-hands)

  Gaarne wil ik gevolg geven aan het verzoek om een kort voorwoord in dit gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze Coöp. Raiffeisenbank 'Ter Apelkanaal WA.', thans Coöp. Rabobank 'Ter Apel-Sellingen…

  € 5,00
 • Amsterdam - 100 jaar geleden (2e-hands)
  Amsterdam - 100 jaar geleden (2e-hands)

  Aan het einde van onze eeuw kijken we achterom: hoe leefden aan het einde van de vorige de mensen in de Europese steden toen deze overvolle conglomeraten aan grensverleggende veranderingen onderhevig waren? Getuigen uit die tijd…

  € 5,00
 • Rotterdam verleden tijd (2e-hands)
  Rotterdam verleden tijd (2e-hands)

  De eerste foto's van Rotterdam vertonen een grote overeenkomst met de prenten en tekeningen uit de achttiende eeuw, want toen deze foto's werden gemaakt begon de opmars van de industriële revolutie die zoveel ingrijpende…

  € 4,95
 • Ede bij gaslicht (2e-hands)
  Ede bij gaslicht (2e-hands)

  Het begon met een bezoekje aan het pand Amsterdamseweg 20, daartoe uitgenodigd door Pierre Ronden. Hij vertelde enthousiast over de restauratieplannen en wees me op opmerkelijke détails. Het pand was wel aan een opknapbeurt toe.…

  € 3,95
 • De Europeanenplaag (2e-hands)
  De Europeanenplaag (2e-hands)

  'Mijn woord is oprecht en Vrij van onwaarheid; het is het woord van mijn vader; het is het woord van mijn vader's vader. Ik zal u de woorden van mijn vader doorgeven precies zoals ik deze van hem heb gehoord. De zangers van de…

  € 1,95
 • Wageningse avonden (2e-hands)
  Wageningse avonden (2e-hands)

  De titel van dit bundeltje verhalen over de geschiedenis van Wageningen, 'Wageningse avonden', is ontleend aan een boek over Bijbeluitleg, geschreven door dominee Daniël Gerdes, derde predikant te Wageningen van 1724-1726. Dit…

  € 2,95
 • Amsterdam omstreeks 1800 (2e-hands)
  Amsterdam omstreeks 1800 (2e-hands)

  Amsterdam omstreeks 1800 is mogelijk geworden dankzij het uitgebreide onderzoek dat A.M.VAN DE WAAL, oud-archivaris van De Nederlandsche Bank en voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis, heeft verricht om een overzicht…

  € 3,95
 • Amsterdam Oud-West van 1900 tot nu (2e-hands)
  Amsterdam Oud-West van 1900 tot nu (2e-hands)

  Oud-West is een van de 19e-eeuwse Amsterdamse wijken, die tijdens de industriële revolutie gebouwd zijn, en die samen met bijvoorbeeld De Pijp en de Dapperbuurt deel uitmaakt van de 19e-eeuwse gordel. Die gordel ontstond toen na…

  € 8,95
 • Verleden tijd - Nederland in de jaren dertig (2e-hands)
  Verleden tijd - Nederland in de jaren dertig (2e-hands)

  De economische crisis die vanaf 1929 greep kreeg op de Nederlandse samenleving en de Duitse inval in 1940 vormen de markante begrenzingen van de jaren dertig. Deze grenzen geven aan dat dit decennium meer was dan slechts een…

  € 8,95
 • De vroegste foto's van Amsterdam (2e-hands)
  De vroegste foto's van Amsterdam (2e-hands)

  De foto's in dit boek werden gekozen uit de collectie van de Historisch Topografische Atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, aan wie de uitgevers veel dank verschuldigd zijn voor hun medewerking. Bij de keuze der…

  € 4,95
 • Grepen uit de Gelderse historie I (2e-hands)
  Grepen uit de Gelderse historie I (2e-hands)

  Op initiatief van de eindredacteur Gelderland van de Regionale Omroep Noord-Oost startte het Gelders programma van de RONO in het najaar van 19 70 met een reeks voordrachten over de geschiedenis van Gelderland. Deze reeks werd…

  € 2,95
 • Aalten in oude ansichten (2e-hands)
  Aalten in oude ansichten (2e-hands)

  Hoe U het ook wendt of keert, waarde lezer, de reeks ,,In oude ansichten" is niets meer of minder dan een stille hulde aan hen, die in een nu al bijna ver verleden er op uit trokken om fraaie foto's voor prentbriefkaarten te…

  € 5,00
 • De Gelderse landbouw - beschreven omstreeks 1825 (2e-hands)
  De Gelderse landbouw - beschreven omstreeks 1825 (2e-hands)

  Wie enigszins bekend is in de kraamkamer van het historisch onderzoek weet dat bronnenuitgaven de neiging hebben lang op zich te laten wachten. Op die regel is ook dit boek geen uitzondering, want het wordt reeds in 1981…

  € 8,95
 • Texel - De Hoge Berg en Het Lage Land (2e-hands)
  Texel - De Hoge Berg en Het Lage Land (2e-hands)

  In Texel - De Hoge Berg en Het Lage Land legt beelde kunstenaar Erik van Ommen de natuurrijkdom van dit waddeneiland vast in aquarellen, etsen en tekeningen. Het boek neemt de lezer mee langs de meest kenmerkende plekken van…

  € 6,00
 • Alloa in old picture postcards (2e-hands)
  Alloa in old picture postcards (2e-hands)

  Unlike its counterparts to the east and west Alloa enjoyed neither royal patronage nor a central strategic position in the kingdom of Scotland. Whereas Dunfermline functioned as the country's ancient capital and Stirling…

  € 5,00
 • Joodse cultuur - Oorsprong en bloei (2e-hands)
  Joodse cultuur - Oorsprong en bloei (2e-hands)

  De cultuur van het joodse volk omspant in tijd de periode van de oudste beschavingen tot nu, en in ruimte de hele wereld. De laatste twee eeuwen traden de joden uit het hun opgelegde isolement en weerspiegelt de joodse cultuur de…

  € 5,95
 • Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe (2e-hands)
  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe (2e-hands)

  Dit boek, Uit de geschiedenis van de Veluwe, is samengesteld uit een aantal op zichzelf staande artikelen. Bij het bundelen van deze geschriften tot één geheel deden zich derhalve twee moeilijkheden voor. In de eerste plaats…

  € 8,95
 • De grote Gelderse tollen en de tollenaars (2e-hands)
  De grote Gelderse tollen en de tollenaars (2e-hands)

  Handel over lange afstand passeert in de regel plaatsen, waar personen of instanties, die daarbij niet rechtstreeks belang hebben, de macht hebben. Die personen of instanties maken dikwijls van deze positie gebruik om bij het…

  € 5,95
 • Een Veluws dorp (2e-hands)
  Een Veluws dorp (2e-hands)

  Een herinneringswerk voor Ir. M.M. van Hoffen 1911-1955

  Dit herinneringswerk bevat 22 bijdragen over de geschiedenis van Bennekom. Het landschap, de geologie en archeologie, het Natuurreservaat “De Bennekomse Meent”, de…

  € 10,00
 • Utrecht op oude foto's (2e-hands)
  Utrecht op oude foto's (2e-hands)

  De stad Utrecht is de laatste honderd jaar sterk veranderd en liet is een kenmerk van onze moderne tijd, dat er steeds meer verandert in steeds korter tijd. Iemand, die de laatste tien jaar hier niet geweest is, herkent sommige…

  € 5,00
 • Ruytermeisjes en Verkadevrouwen (2e-hands)
  Ruytermeisjes en Verkadevrouwen (2e-hands)

  Ze 'zat' bij de Café Noir. Gelukkig maar. Bij de Café Noir kon je nu eenmaal lekker zitten. Want collega's werkten staande. 'De biscuits werden op tafel gegooid. Dan had je een houten blokje in de hand en een bak glazuur voor…

  € 6,95
 • 40 Jaar Oorlogsgravenstichting 1946-1986 (2e-hands)
  40 Jaar Oorlogsgravenstichting 1946-1986 (2e-hands)

  Op 13 september 1986 bestaat de Oorlogsgravenstichting 40 jaar. Een gedenkwaardige gebeurtenis, die, gelet op het karakter van de stichting en de aard van haar werkzaamheden, op sobere en waardige Wijze herdacht zal worden.

  In…

  € 4,95
 • De getuigen (2-hands)
  De getuigen (2-hands)

  Op zondag 28 oktober 2001, als de klok -vanwege het begin van de wintertijd- een uur wordt teruggedraaid, is het negentig jaar geleden dat vanuit de Diaconie van de Hervormde Kerk van Zeist een tehuis voor ouden van dagen in…

  € 3,95
 • Het levend verleden van de Jordaan
  Het levend verleden van de Jordaan

  Autobiografie van een zich vernieuwende stadswijk (1984)

  Méér dan in zijn beide voorgaande boeken over het levend verleden van een stad, de biografieën van de Brandersstad Schiedam en van de Haringstad Vlaardingen, laat Lutke…

  € 4,95
 • Gelre-pad
  Gelre-pad

  De Nivon-paden worden in ons land langzamerhand een begrip! Na het tot stand komen van het Nivon-pad in Drenthe (1975) werd dit initiatief al spoedig gevolgd in Overijssel, waardoor in deze provincie eveneens een Nivon-pad kon…

  € 2,95
 • Tussen IJsselvliedt en Essenburg
  Tussen IJsselvliedt en Essenburg

  Tussen Amersfoort en Zwolle loopt de Zuiderzeestraatweg. Niet overal draagt deze voormalige tolweg meer deze naam. Op sommige plaatsen is het oorspronkelijke tracé, door later aangelegde afsnijdingen, niet helemaal meer…

  € 3,95
 • Otterlo 855 - 2005
  Otterlo 855 - 2005

  Geweldig dat Piet Hofman en Martin Hijink, de auteurs van dit prachtige boek zich zo intensief in de lange historie van Otterlo hebben verdiept en ons hiervan laten meegenieten. Dit is extra belangrijk omdat er van onze lange…

  € 5,00
 • De Veluwezoom (2e-hands)
  De Veluwezoom (2e-hands)

  Ik hou van de Veluwezoom!

  Een boek behoeft een inleiding, zegt de uitgever. Nou vooruit, een korte dan! Veel meer dan een verklaring wordt dit stukje overigens niet. Eigenlijk zou ik met de kop boven deze regels kunnen volstaan.…

  € 3,95
 • Schip van Blaauw (2e-hands)
  Schip van Blaauw (2e-hands)

  Het voormalige Laboratorium voor Plantenfysiologie geldt als een markant voorbeeld van de Amsterdamse Schoolarchitectuur. Plastische, expressieve vormen en rijke decoraties kenmerken het multifunctionele pand, dat in de jaren…

  € 5,00
 • Verborgen schatten (2e-hands)
  Verborgen schatten (2e-hands)

  Het is een voorrecht om in het vakgebied van Monumentenzorg werkzaam te zijn. Boeiend is alleen al dat die zorg voor een belangrijk deel wordt geleverd op locatie. Dat begint met een eerste verkennend bezoek aan het aspirant…

  € 3,95
 • Zeven eeuwen vesting Wageningen - De verdedigingswerken van de 13e eeuw tot heden (2e-hands)
  Zeven eeuwen vesting Wageningen - De verdedigingswerken van de 13e eeuw tot heden (2e-hands)

  Het Landelijk Comité Open Monumentendag heeft dit jaar voor het thema Monumenten van verdediging gekozen en het Wageningse Comité volgt haar in die keuze. Aangezien het Wageningse Comité al in 1992 speciale aandacht had besteed…

  € 7,95
 • Doetinchem in vervagende beelden deel 2 (2e-hands)
  Doetinchem in vervagende beelden deel 2 (2e-hands)

  Zwerftochten in en rondom Doetinchem, 2006.

  € 7,95
 • De Hoge Veluwe in de 19e eeuw (2e-hands)
  De Hoge Veluwe in de 19e eeuw (2e-hands)

  Uitgave van Vereniging 'Vrienden van De Hoge Veluwe' bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichring 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe', 1995.

  € 3,50
 • Honderd jaar Katholiek onderwijs in Leusden (2e-hands)
  Honderd jaar Katholiek onderwijs in Leusden (2e-hands)

  Achterom of vooruit? Bij elke mijlpaal is dat weer de afweging. Onvermijdelijk kijken we terug, met weemoed of misschien blij dat dat erop zit. Onvermijdelijk kijken we ook vooruit, nieuwsgierig of juist met angst? 100 jaar…

  € 5,00
 • De King familie - De geschiedenis van een pepermuntje (2e-hands)
  De King familie - De geschiedenis van een pepermuntje (2e-hands)

  Nederlands bekendste snoepje komt uit Sneek in Friesland King-pepermunt. Een snoepje om vijftien minuten lang op te zuigen, zonder te praten, want dan zou het uit de mond kunnen glippen. Liefst ook met de kaken op elkaar, want…

  € 4,00
 • Terugblik en vooruitzicht - Honderd jaar Gereformeerde Kerk te Wageningen (2e-hands)
  Terugblik en vooruitzicht - Honderd jaar Gereformeerde Kerk te Wageningen (2e-hands)

  Moet dat nou, zo'n eeuwfeest? Kun je niet volstaan met dat feit even te vermelden - in de Kerkwijzer of de kerkdienst - en het daar verder bij te laten? Zo belangrijk is het toch niet... Nee, op zichzelf was het niet belangrijk…

  € 5,00
 • Foto's der gedenkwaardige Plechtigheden van het XXXIIe Internationaal Eucharistisch Congres (2e-hands)
 • Destijds in Nederland (2e-hands)
  Destijds in Nederland (2e-hands)

  Op 26 april 1951 overleed te Amsterdam Bernardus Fredericus Aloysius Eilers, fotograaf van wereldfaam, geboren te Amsterdam op 24 april 1878. In vele encyclopedieën treft men zijn naam en elke geschiedenis van de fotografie wijdt…

  € 5,00
 • Fotoboek Wageningen (2e-hands)
  Fotoboek Wageningen (2e-hands)

  Dit boek wil door middel van oude foto's, prenten en tekeningen een beeld geven van het Wageningen van (ongeveer) de eerste helft van deze eeuw, een periode die tot 1914 - het begin van de eerste wereldoorlog - als het ware nog…

  € 8,00
 • Adres Wageningen - De geschiedenis van Wageningen in 37 verhalen (2e-hands)
  Adres Wageningen - De geschiedenis van Wageningen in 37 verhalen (2e-hands)

  Achter de gevels van oude huizen, deftige universiteitsgebouwen en kloeke bedrijfspanden in Wageningen schuilen talloze verhalen. Gebundeld in een boek geven deze verhalen een boeiend beeld van de rijke geschiedenis van onze stad.…

  € 5,00
 • Rapport van de commissie voor het streekplan van de Veluwe (2e-hands)
  Rapport van de commissie voor het streekplan van de Veluwe (2e-hands)

  INSTELLING VAN DE COMMISSIE VOOR HET STREEKPLAN VAN DE VELUWE
  Naarmate de werkzaamheden van de Commissie voor het streekplan van Arnhem en omgeving vorderden, groeide ook het inzicht, dat een overeenkomstige en zoo mogelijk…

  € 17,50
 • Zevenaar - Verhalen rond Café De Biechtstoel (2e-hands)
  Zevenaar - Verhalen rond Café De Biechtstoel (2e-hands)

  In het boek 'Zevenaar, toen de weg nog over de knotwilgen ging', dat in 1976 verscheen, werd een tweede publikatie over de stad Zevenaar in het vooruitzicht gesteld. Aanleiding voor deze tweede uitgave was onder andere het…

  € 5,00
 • Oorlogsherinneringen uit Elburg (2e-hands)
  Oorlogsherinneringen uit Elburg (2e-hands)

  Citaten uit de kersttoespraak 1994 van Hare Majesteit Koningin Beatrix

  Voor velen is het verleden nooit meer weg te denken uit de dagelijkse werkelijkheid. Hun ervaringen zijn in hun ziel geetst. Maar gedenken is meer dan het…

  € 5,00
 • Rotterdam - Praktijk van stedebouw (2e-hands)
  Rotterdam - Praktijk van stedebouw (2e-hands)

  Introductie van de Rotterdamse praktijk van stedebouw in het Delftse onderwijs kan een tweeledig doel dienen. Allereerst is er de gelegenheid kennis te nemen van actuele tendenzen van ontwerp en onderzoek in de Maasstad.…

  € 12,00
 • Het onderzoek van papier (2e-hands)
  Het onderzoek van papier (2e-hands)

  Het werkje dat wij U hiermede aanbieden is eene uitbreiding van hetgeen wij vijf jaren geleden het licht deden zien en dat aan de Technische Hoogeschool te Delft voor de praktijk van het papieronderzoek in gebruik genomen is.

  Het…

  € 15,00
 • Groeten uit Ede-Zuid (2e-hands)
  Groeten uit Ede-Zuid (2e-hands)

  Dit kijk- en leesboek gaat over Ede-zuid, de grootste wijk van de plaats Ede. Want telt Ede zelf, blijkens de gemeentelijke informatiegids 1997/1998, ruim 63.000 inwoners, de wijk Ede-zuid neemt daarvan een aantal van zo'n 23.500…

  € 5,00
 • Strategie of eigen weg? ACOM 1982-2002 (2e-hands)
  Strategie of eigen weg? ACOM 1982-2002 (2e-hands)

  De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen ontstond in 1982 na een fusie tussen de Christelijke Vereniging van Militairen en Sint Martinus, katholieke vereniging van militairen. In haar twintigjarig bestaan veranderde…

  € 5,00
 • Vier ziekenhuizen - van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw (2e-hands)
  Vier ziekenhuizen - van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw (2e-hands)

  Met dit boek wil Ziekenhuis Gelderse Vallei anno 2000 de lezers een beeld geven van de ontwikkelingen die hebben geleid tot wat er nu is. Zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Een hightech kliniek op subacademisch niveau, met…

  € 5,00
 • Architectuurgids Den Haag 1800-1940 (2e-hands)
  Architectuurgids Den Haag 1800-1940 (2e-hands)

  Een overzicht van 460 woonhuizen, winkels, bedrijfspanden en kerken in Den Haag die tussen 1800 en 1940 zijn gebouwd. De samenstellers zijn verbonden aan het gemeentelijk bureau monumentenzorg. Na een algemeen…

  € 8,00
 • Tomorrow's Answers Today (2e-hands)
  Tomorrow's Answers Today (2e-hands)

  De meeste bedrijven bestaan niet langer dan 40 jaar. De spanning van de conflicterende tendensen om voortdurend te ontwikkelen
  in een veranderende wereld en tegelijkertijd een duidelijke identiteit en doelstelling te handhaven, is…

  € 8,00
 • Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel (2e-hands)
  Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel (2e-hands)

  Het gebied, waarover dit boek historische bijzonderheden geeft, is dat van de acht in het streekarchivariaat samenwerkende
  gemeenten, van noord naar zuid: Doesburg, Wehl, Angerlo, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Herwen en Aerdt en…

  € 5,00
 • Trafohuisjes (2e-hands)
  Trafohuisjes (2e-hands)

  Transformatorhuisjes: ze liggen verscholen op veel plekken in Nederland, ook in de provincie Gelderland. De meeste vallen nauwelijks op. Sommige zijn een blikvanger door hun bijzondere vormgeving. Hoewel in een verkleinwoord…

  € 6,00
 • De Wisselbank - van stadsbank tot bank van de wereld (z.g.a.n.)
  De Wisselbank - van stadsbank tot bank van de wereld (z.g.a.n.)

  De Amsterdamse Wisselbank is onlosmakelijk verbonden met de ongekende economische en financiële bloeitijd van de Gouden Eeuw. En daarmee met een drietal belangwekkende financiële innovaties: ten eerste de oprichting van de…

  € 25,00
 • Honderd jaar Verkade 1886 - 1986 (2e-hands)
  Honderd jaar Verkade 1886 - 1986 (2e-hands)

  Op luchtige toon en met vele illustraties wordt in dit boek door heden en verleden van de firma geschaatst; zo is het zeker een leuk kijkboek geworden voor wie zich afvraagt wat Verkade is en welke produkten hoe gemaakt worden.

  € 10,00
 • Van Tollenaar tot Poortwachter (2e-hands)
  Van Tollenaar tot Poortwachter (2e-hands)

  Voor u ligt het boek over de geschiedenis van de Nederlandse Douane. Een dienst die al meer dan 400 jaar gedreven bezig is met het controleren van goederen aan de grens en het heffen en innen van invoerrechten en accijnzen. In…

  € 8,00
 • De oude apotheek (2e-hands)
  De oude apotheek (2e-hands)

  De bedoeling van dit boekje is - naast het noodzakelijke stuk geschiedenis van het apothekersvak - vooral de kunsthistorische kant te tonen, de farmacie en de kunst.

  Tot ongeveer het einde van de achttiende eeuw waren kunstwerken…

  € 5,00
 • Airborne Operations (2e-hands)
  Airborne Operations (2e-hands)

  An Illustrated Encyclopedia of the Great Battles of Airborne Forces.

  € 4,00
 • Leiden - 145 afbeeldingen (2e-hands)
  Leiden - 145 afbeeldingen (2e-hands)

  Met tekst door Mr. A. Loosjes

  € 5,00
 • FEDOSKINO - Russische lakminiaturen (2e-hands)
  FEDOSKINO - Russische lakminiaturen (2e-hands)

  Fedoskino, an old village thirty kilometres off Moscow, sprawls on the bank of the Ucha river. The vistas opening from it are a feast for the eye, with green fields, silvery birch copses and the rich velvety green of pinewoods -…

  € 8,00
 • Schiedam - Kleurrijk, verrassend (2e-hands)
  Schiedam - Kleurrijk, verrassend (2e-hands)

  Schiedam is een mooie en een bijzondere stad. Dat hoor je vaak van mensen die hier nog nooit geweest zijn, en na een rondleiding verrast reageren op bijvoorbeeld onze binnenstad. Op de molens, de vele monumenten, of de havens.…

  € 5,00
 • Sulcken hecht werck het is ... Het Huis te Amerongen (2e-hands)
  Sulcken hecht werck het is ... Het Huis te Amerongen (2e-hands)

  Over het kasteel Amerongen zijn in de loop der tijd reeds een vrij groot aantal publicaties verschenen, grotendeels artikelen in tijdschriften of opstellen in bundels met architectonische of historische stukken over Nederlandse…

  € 3,00
 • Hart van Kennemerland (2e-hands)
  Hart van Kennemerland (2e-hands)

  De voornaamste doelstelling van dit boek is het beeld weer te geven dat de streek, die gevormd wordt door de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, in het verleden te zien gaf. Het kan niet anders of het resultaat van deze…

  € 8,00
 • Amsterdam - Oude Kunst in de Nieuwe Kerk 1986 (2e-hands)
 • 300 jaar Kapel Schilberg (2e-hands)
  300 jaar Kapel Schilberg (2e-hands)

  Met dit gedenkboek willen wij O.L. Vrouw bijzonder eren nu wij het 300-jarig bestaan van de huidige kapel van Schilberg gedenken. Al weten wij, dat reeds vele jaren eerder de mensen van Echt en omstreken naar een bedehuis te…

  € 3,00
 • Hengelo in vroegere dagen (2e-hands)
  Hengelo in vroegere dagen (2e-hands)

  Deze bundel is een verzameling van krantenartikelen, geschreven door Jhr.F.W.W.H. van Coeverden. De serie is in de dertiger jaren in de 'Nieuwe Hengelosche Courant' gepubliceerd. Het schrijven van een serie in een krant heeft het…

  € 4,00
 • De Veluwe van toen (2e-hands)
  De Veluwe van toen (2e-hands)

  UIitgegeven in 1997.

  € 6,00
 • In dienst bij het korps Mariniers (2e-hands)
  In dienst bij het korps Mariniers (2e-hands)

  Dertig jaar maakte de auteur deel uit van ons roemruchte Korps Mariniers. In dit boek beschrijft hij zijn belevenissen en neemt hij ons mee van de Noordkaap naar de jungle. De Nieuw-Guinea kwestie, stelt hij breed aan de orde en…

  € 8,95
 • Drenthe in sulck een geseghenden staet herstelt (2e-hands)
  Drenthe in sulck een geseghenden staet herstelt (2e-hands)

  In een verrassend tempo heeft Drenthe zich in de laatste jaren op onderscheiden gebied ontwikkeld: Als schoon en veelzijdig toegerust, nieuw terrein voor het toerisme en door de ingrijpende veranderingen in zijn industriële…

  € 4,00
 • Hoogwater - 50 jaar na de watersnoodramp (2e-hands)
  Hoogwater - 50 jaar na de watersnoodramp (2e-hands)

  Auteur: Inez Aleid Flameling

  Inclusief kaart rampgebied en cd-rom

  In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door de grootste watersnoodramp sinds eeuwen. 1835 Mensen vonden de dood in deze rampnacht…

  € 2,00
 • Titus Brandsma - Het laatste geschrift (2e-hands)
  Titus Brandsma - Het laatste geschrift (2e-hands)

  Toen de onvergetelijke Professor Dr, Titus Brandsma in opdracht van de Duitsche autoriteiten zijn standpunt tegenover de N.S.B. schriftelijk uiteenzette, huisde hij als politiek-gevangene in cel 577 van het ,,Oranje-Hotel" te…

  € 5,00
 • Titus Brandsma - Zaligverklaring Rome 1985 (2e-hands)
  Titus Brandsma - Zaligverklaring Rome 1985 (2e-hands)

  In zijn homilie tijdens de Mis waarin de Zaligverklaring plaats vond maakte de Heilige Vader duidelijk dat Titus Brandsma het eerste gebod van Christus om iedereen, zelfs zijn vijanden, lief te hebben leerde kennen en in praktijk…

  € 4,00
 • Het land van de Oude Ijssel en zijn Waterschap (2e-hands)
  Het land van de Oude Ijssel en zijn Waterschap (2e-hands)

  Een eeuw waterschap van de Oude IJssel. Honderd jaren waterbeheer in het deel van de provincie Gelderland dat zijn overtollige water via de rivier de Oude IJssel afvoert. Nu een periode van honderd jaren georganiseerde…

  € 4,00
 • Oude prentbriefkaarten vertellen over Ederveen en de Klomp (2e-hands)
  Oude prentbriefkaarten vertellen over Ederveen en de Klomp (2e-hands)

  In de serie fotoboeken "Oude prentbriefkaarten vertellen over" komen nu Ederveen en De Klomp aan de beurt. Ook bij de samenstelling van dit boek is er naar gestreefd een zo goed mogelijke schets-in-beeld te geven van hoe het…

  € 5,00
 • De buitenplaatsen aan de Vecht (2e-hands)
  De buitenplaatsen aan de Vecht (2e-hands)

  In tegenstelling tot middeleeuwse kastelen hoefden de buitenplaatsen niet verdedigbaar te zijn. Ze verrezen in de 17de eeuw langs de Amstel, de Vecht en andere aantrekkelijke plaatsen als Kennemerland, ’s Graveland, de Vaartse…

  € 5,00
 • Cannenburch en zijn bewoners (2e-hands)
  Cannenburch en zijn bewoners (2e-hands)

  Kasteel Cannenburch in Vaassen ademt de sfeer van een edelmanshuis, met in bewoonde sfeer ingerichte vertrekken en een belangrijke collectie meubels, porselein en schilderijen. In dit boek komen de bouwgeschiedenis en de…

  € 6,00
 • Twee Stromenland - Slot Rossum (2e-hands)
  Twee Stromenland - Slot Rossum (2e-hands)

  Toen ik het Slot van Rossum voor de allereerste keer bezocht, in de wetenschap dat ik erover zou schrijven, merkte ik meteen dat dit huis niet loslippig was. Dat begon al aan de buitenkant.

  Ik keek naar de Witte symmetrische…

  € 4,00
 • De Ruïnekerk van Bergen (2e-hands)
  De Ruïnekerk van Bergen (2e-hands)

  Men heeft mij gevraagd een kort ten geleide te schrijven voor dit boekje van de hand van de heer J.J. Schilstra over de kerk te Bergen. Na lezing van het manuscript voldoe ik aan dit verzoek.

  Het boekje is niet alleen bedoeld…

  € 2,00
 • Groote Tijdgenooten (2e-hands)
  Groote Tijdgenooten (2e-hands)

  Deze beschouwingen over Groote Mannen van onze eeuw werden door mij in de afgeloopen acht jaar op verschillende tijdtippen geschreven. Hoewel elke op zich zelf staat, werpen zij vanuit steeds andere gezichtshoeken een licht op den…

  € 4,00
 • Het Volmaeckste Maecksel (2e-hands)
  Het Volmaeckste Maecksel (2e-hands)

  Constantijn Huygens was ongetwijfeld een groot orgelliefhebber. In 1641 schreef hij het traktaat getiteld 'Gebruyck of ongebruyck van 't Orgel in de Kercken der Vereenighde Nederlanden'. Hierin pleitte hij gebruik van het orgel,…

  € 3,00
 • Het dagboek van Alexander Huell 1860-1865 (2e-hands)
  Het dagboek van Alexander Huell 1860-1865 (2e-hands)

  Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell werd op 7 maart 1822 in Doesburg geboren. Hij was het enige kind van Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell (1787-1860), amateurbioloog en voormalig marineofficier, en Christina Louisa Johanna…

  € 8,95
 • Volharding 75 jaar jong (2e-hands)
  Volharding 75 jaar jong (2e-hands)

  De R.K. Harmonie Volharding werd 24 mei 1935 opgericht vanuit het zgn. werkliedenverbond. Medeoprichters waren de toenmalige pastoor Peters en kapelaan Sterneberg. De pastoor werd beschermheer van de vereniging en de eerste jaren…

  € 5,00
 • De dolle dwaze zomer van '45 (2e-hands)
  De dolle dwaze zomer van '45 (2e-hands)

  Met veel uniek foto-materiaal.

  € 3,00
 • Sprengen en beken van de Veluwe (2e-hands)
  Sprengen en beken van de Veluwe (2e-hands)

  De voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van de veluwse sprengen en beken was 10 jaar geleden aanleiding de "Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en Beken" in het leven te roepen. Eeuwenlang hadden de beken een…

  € 7,95
 • Waar anders dan in Wageningen (2e-hands)
  Waar anders dan in Wageningen (2e-hands)

  Wageningen, stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap.

  € 3,00
 • Historische atlas van de Zaanlanden (2e-hands)
  Historische atlas van de Zaanlanden (2e-hands)

  Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.

  € 6,00
 • Voor de oorlog (2e-hands)
  Voor de oorlog (2e-hands)

  De samensteller heeft in een periode van meer dan vijf jaren een 70-tal mensen geinterviewd over hun persoonlijke belevenissen tijdens de woelige jaren dertig. Er kwam een zeer bonte diversiteit aan ervaringen naar voren: van…

  € 3,00
 • End of an Era (2e-hands)
  End of an Era (2e-hands)

  From freighters in motion and intricate machinery in the engine room, to the men who operate and maintain the vessels, these photographs represent a testament to the vanishing era of steam. Since the mid-1850s when coal-fired,…

  € 5,00
 • Wageningen een goed gevoel (2e-hands)
  Wageningen een goed gevoel (2e-hands)

  "Wageningen . . . .Goed Gevoel" luidt de titel van dit door de bekende Wageninger Ad Rietveld samengestelde boekje. Ad schreef het boekje in opdracht van het gemeentebestuur als geste aan de duizenden vrijwilligers die in onze…

  € 5,00
 • Kees van de dominee (2e-hands)
  Kees van de dominee (2e-hands)

  Dit boekje bevat de jeugdherinneringen van Kees de Mildt, mijn goede vader. Zij beslaan het tijdvak vanaf zijn geboorte, op 19 april 1922, tot aan het moment waarop hij, op 12 juni 1945, trouwde met zijn Renkumse hartsvriendin,…

  € 5,00
 • Van Pottenkijker tot boegbeeld (2e-hands)
  Van Pottenkijker tot boegbeeld (2e-hands)

  Tot begin 1795 was 'Nederland’ een republiek, waarvan het voormalige hertogdom Gelre officieel de eerste in rang was van de zeven soevereine gewesten. Na de komst van de revolutionaire Franse troepen was het echter gedaan met de…

  € 5,00
 • Sociaal-Economische problemen der Groninger Veenkoloniën (2e-hands)
  Sociaal-Economische problemen der Groninger Veenkoloniën (2e-hands)

  Dit geschrift vormt den vrijwel onveranderden tekst van een drietal lezingen, welke in Maart 1943, op uitnoodiging van het Departement Veendam-Wildervank van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, voor een honderdtal personen…

  € 6,00
 • Bergh, heren, land en volk (2e-hands)
  Bergh, heren, land en volk (2e-hands)

  Bergh: Heren, Land en Volk is de titel van een boek van A.G. van Dalen uit 1979 dat is verschenen ter gelegenheid van de viering van het feit dat 's-Heerenberg zeshonderd jaar eerder, op 8 september 1379 stadsrechten kreeg.

  € 4,00
 • Door het leven getekend (2e-hands)
  Door het leven getekend (2e-hands)

  Door het leven getekend, een Tilburgse geschiedenis in zes levensverhalen (1850 - 1950). Hierin beschrijft Cor van der Heijden de geschiedenis van Tilburg vanuit het perspectief van zes Tilburgers die ieder op een terrein -…

  € 4,00
 • Tien man en tachtig gulden (2e-hands)
  Tien man en tachtig gulden (2e-hands)

  Honderd jaar geleden werd de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Eibergen opgericht. De vereniging is sindsdien werkzaam tot het oprichten en instandhouden van één of meer scholen; tot bevordering van al wat…

  € 4,00
 • Van De Hel en 't Hemeltje (2e-hands)
  Van De Hel en 't Hemeltje (2e-hands)

  Nieuwe ontwikkelingen maken radicaal een einde aan de eeuwenlange rust in de Over-Betuwe. Enorme bouwplannen ten noorden van Nijmegen en ten zuiden van Arnhem halen het open gebied door een wringer. En wat er overblijft, wordt…

  € 4,00
 • Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975 (2e-hands)
  Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975 (2e-hands)

  Boekje over de kastelen en buitenplaatsen, die de stichting in bezit heeft of waarover zij het beheer voert.

  € 3,00
 • Na honderdvijftig jaar Schetsen uit de Lymers (2e-hands)
  Na honderdvijftig jaar Schetsen uit de Lymers (2e-hands)

  Toen in 1963 het 150 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden werd gevierd, waren de gemeenten Zevenaar, Huissen, Duiven en Wehl hierbij formeel niet betrokken. Immers deze gebieden werden eerst op 1 juni 1816 bij…

  € 4,00
 • De Westfriese Omringdijk (2e-hands)
  De Westfriese Omringdijk (2e-hands)

  De Omringdijk beschermt al eeuwenlang het Westfriese land tegen het verwoestende water. Het is een van de oudste dijken, zo niet de oudste dijk van Nederland, die de oprichting van het eerste Nederlandse waterschap tot gevolg had.…

  € 5,00
 • Fotoboek O.B.S. 'de Horst' (2e-hands)
  Fotoboek O.B.S. 'de Horst' (2e-hands)

  Geachte lezer,Voor u ligt een fotoboek. Een fotoboek, samengesteld ter gelegenheid van de reünie van de school (tegenwoordig „De Horst” geheten) in De Wijk in juni 1988. Een fotoboek is eigenlijk een soort geschiedenisboek.…

  € 4,00
 • Eén dorp, twee heerlijkheden (2e-hands)
  Eén dorp, twee heerlijkheden (2e-hands)

  In 1886 vertrekt Berend Hoff (1863-1918) uit Tolbert, een dorp in Groningen waar het leven hard en armzalig was. Op zoek naar meer voorspoed neemt hij werk aan als tuinjongen op het landgoed Duivenvoorde te Voorschoten. Later…

  € 5,00
 • Amsterdam in de jaren twintig (2e-hands)
  Amsterdam in de jaren twintig (2e-hands)

  Uit albums en schoenendozen komen de foto's in dit boek. Een selectie uit de foto's die naar de redactie van het msterdams Stadsblad zijn gestuurd en die zijn gepubliceerd in een serie ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan…

  € 5,00
 • Daar ligt een verhaal ... (2e-hands)
  Daar ligt een verhaal ... (2e-hands)

  De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap - ooit de aanleiding en het begin van het werk binnen de Christelijke Vereniging tot Verpleging van Zwakzinnigen al snel geheten de Vereniging Rekkensche lnrlchtingen, later…

  € 8,00
 • De Elster Paardenmarkt (2e-hands)
  De Elster Paardenmarkt (2e-hands)

  De najaars-paardemarkt in Elst is een van de oudste en grootste historische evenementen die zich jaarlijks in de Betuwe afspeelt. In 2010 bestond de markt officieel 750 jaar. Dat jaar werden meer dan 2350 paarden en pony's…

  € 4,00
 • Het Oversticht na 1945 (2e-hands)
  Het Oversticht na 1945 (2e-hands)

  'De verschijning van dit boek vraagt misschien enige verklaring. „Het Oversticht - dat is dan de provincie Overijssel - na 1945, stedebouwkundig, architectonisch en landschappelijk", is een fotoboek, een boek om te kijken, niet…

  € 5,00
 • 10 jaar De Helling (2e-hands)
  10 jaar De Helling (2e-hands)

  10 jaar Stichting Experimentele Werkplaats De Helling, september 1989.

  € 5,00
 • 's-Gravenhage
  's-Gravenhage

  Een prachtig fotoboek, samengesteld in opdracht van het gemeentebestuur.

  € 5,00
 • Haarlem in oude ansichten (2e-hands)
  Haarlem in oude ansichten (2e-hands)

  Fotoboekje.

  € 5,00
 • Hoogeveen de veenkolonie in vroegere jaren (2e-hands)
 • Meppel in oude ansichten deel 3 (2e-hands)
  Meppel in oude ansichten deel 3 (2e-hands)

  Fotoboekje, uitgegeven in 1979.

  € 5,00
 • Almelo in oude ansichten (2e-hands)
  Almelo in oude ansichten (2e-hands)

  Door H. Hagens en Jac. Nieuwerth Azn, 1973.

  € 5,00
 • De canon van Amsterdam (2e-hands)
  De canon van Amsterdam (2e-hands)

  Onder redactie van Piet de Rooy en Emma Los, 2008.

  € 4,00
 • Ginneken de annexatie van het dorp in woord en beeld (2e-hands)
  Ginneken de annexatie van het dorp in woord en beeld (2e-hands)

  Door Wim Siegmund, 1992.

  € 5,00
 • Lochem in oude ansichten deel 2
  Lochem in oude ansichten deel 2

  Door R. Bolt, 1993.

  € 5,00
Sorteer op

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2019 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.