Sorteer op
 • De republiek der Nederlanden - Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie
  De republiek der Nederlanden - Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie

  De Republiek der Nederlanden is een schatkamer vol bezwaren tegen de monarchie en pleidooien voor de republiek. De auteurs belichten het feilen van de monarchie vanuit staatsrechtelijk, psychologisch, moreel en praktisch…

  € 2,00
 • De vluchtende Hollander - De onmogelijke ontsnapping van Sint-Helena
  De vluchtende Hollander - De onmogelijke ontsnapping van Sint-Helena

  Smokkelkapitein Willem Merk kreeg voor elkaar wat keizer Napoleon niet lukte. Dit is het werkelijke verhaal van een miraculeuze ontsnapping van een van de meest afgelegen eilanden ter wereld.

  Wanneer op zijn schip de Frontier een…

  € 20,00
 • De logica van een crisis
  De logica van een crisis

  In crisissituaties hebben we de neiging ertegen te willen vechten, ervoor te willen wegvluchten of erdoor verlamd te raken: Fight, Flight or Freeze. In dit boek komt de auteur meteen vernieuwende vierde optie die zich kan voordoen…

  € 5,00
 • De klokkenluiders - Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
  De klokkenluiders - Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk

  In De klokkenluiders werpt Michel van der Plas een nieuw licht op de belangrijkste hervormingsbewegingen binnen de katholieke kerk. Het verlangen naar zuiveringen vernieuwing leefde vooral onder de renaissancepausen in de periode…

  € 4,00
 • Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? - Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 1: 1830 - 1966.
  Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? - Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 1: 1830 - 1966.

  Niet hij die fouten en vergissingen aanklaagt, maar hij die ze begaat of verzwijgt, berokkent schade aan de zaak van het socialisme. Deze duidelijke uitspraak van de Franse dissidente kommunist Roger Garaudy is zeker in haar…

  € 10,00
 • Te wapen - Over ervaringen in oorlogsgebieden, gewapende interventies, het Nederlandse onvermogen en soldaten zonder volk
  Te wapen - Over ervaringen in oorlogsgebieden, gewapende interventies, het Nederlandse onvermogen en soldaten zonder volk

  Mient Jan Faber was als secretaris van het IKV jarenlang het gezicht van de Nederlandse vredesbeweging. Na decennia lang pleiten voor nucleaire ontwapening, betoogt hij in dit boek dat goed voorbereide gewapende interventies in…

  € 4,00
 • Kinderarbeid 1800-1914 - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel Gent
 • Het ontwaken uit de Amerikaanse droom
  Het ontwaken uit de Amerikaanse droom

  Deze studie handelt over de 'Movement' in de V.S. en haar betekenis in het kritieke proces van herwaardering waarin de Amerikaanse samenleving verkeert. De onmiddellijke aanleiding tot het schrijven kwam voort uit de behoefte van…

  € 3,00
 • naar Eva's beeld - De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur
  naar Eva's beeld - De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur

  Sinds aan het eind van de jaren zeventig de geschiedschrijving zich meer om de historie van de vrouw bekommert, treden steeds meer vrouwenfiguren uit de schaduw van het verleden. Ondanks het feit dat haar geschiedenis tot dan toe…

  € 2,00
 • Steenkool, bruinkool en petroleum - Ontstaan, geologische ontwikkeling en geografische verbreiding
  Steenkool, bruinkool en petroleum - Ontstaan, geologische ontwikkeling en geografische verbreiding

  Het is reeds geruime tijd geleden, dat wijlen ir. BUNGE zijn bekende boek ,,In het schijnsel van de mijnlamp" geschreven heeft. In dat boek zijn de technische en economische zijden van de steenkoolwinning, vooral van de…

  € 3,00
 • Wat 'n leven! - Religie en religieuzen in de middeleeuwen
  Wat 'n leven! - Religie en religieuzen in de middeleeuwen

  Roger Linskens werd in 1922 geboren in Oostende. Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent. Was vanaf 1948 leraar geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum in Boom, en is thans studieprefect aan het K.A. te…

  € 5,00
 • De opdracht - De aanslag van de geuzen op Amsterdam in 1577
  De opdracht - De aanslag van de geuzen op Amsterdam in 1577

  Kapitein Herman Helling, de commandant van het in Haarlem gestationeerde garnizoen, en hopman Nicolaas Ruychaver krijgen van de Staten van Holland en Zeeland in 1575 de opdracht om een aanslag voor te bereiden op Amsterdam. De…

  € 4,00
 • Het leven der zee
  Het leven der zee
  € 3,00
 • De algemene crisis van de zeventiende eeuw
  De algemene crisis van de zeventiende eeuw

  Een van de felste debatten in historische kring in de laatste twintig jaar betreft de theorie dat de zeventiende eeuw een crisis zou hebben doorgemaakt die zo veelomvattend en intens was, dat men van een 'algemene crisis' zou…

  € 3,00
 • De 3 verbijsterde gratiën
  De 3 verbijsterde gratiën

  Spraakverwarring of schets in krijt - van de lichtzinnige vrouwe kunst - de heilige doch onzekere vrouwe theologie - en de wanhopige vrouw filosofie.

  € 5,00
 • Land van kleine gebaren - Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990
  Land van kleine gebaren - Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990

  Een land van grote gebaren is Nederland niet, ook niet in de politiek. Maar geheel zonder drama is het toch niet gegaan, de ontwikkeling van het elitaire bestel van de achttiende eeuw en het patriarchale bewind van na de Franse…

  € 3,00
 • Willem Hubert Nolens 1860-1931 - Uit het leven van een priester-staatsman
  Willem Hubert Nolens 1860-1931 - Uit het leven van een priester-staatsman

  Willem Hubert Nolens was in zijn tijd een man met zoveel invloed in de landspolitiek, dat de toenmalige minister-president De Geer eens van hem zei: "Ons land wordt geregeerd Nolens volens". Ondanks het feit dat Nolens naar men…

  € 4,00
 • Wij zijn ons brein - Van baarmoeder tot Alzheimer
  Wij zijn ons brein - Van baarmoeder tot Alzheimer

  Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de…

  € 2,00
 • De burgemeestersdochter - Schandaal in een 16e-eeuwse Duitse stad
  De burgemeestersdochter - Schandaal in een 16e-eeuwse Duitse stad

  Dit meesterwerk van Steven Ozment, dat leest als een roman, beschrijft de uitzonderlijke, maar waargebeurde geschiedenis van Anna Büschler (1496198-1552) en haar invloedrijke vader Hermann Büschler, burgemeester van het Duitse…

  € 2,00
 • Een beest met twee lichamen
  Een beest met twee lichamen

  Psycholoog Daan Geurts onderzoekt in het Pieter Baan Centrum een jongeman die jaren geleden voor een geruchtmakende moord op een studente is veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs. Terwijl hij afweegt of de tbs-behandeling moet…

  € 4,00
 • Memoires 1953-1957
  Memoires 1953-1957

  Willem Oltmans, wel de meest omstreden journalist van Nederland genoemd, heeft de afgelopen vijftig jaar nauwgezet een dagboek bijgehouden. In 1985 werd uit deze dagboeken het eerste deel memoires samengesteld over de periode…

  € 3,00
 • Lea Rabin - Ich gehe weiter auf seinem Weg, Erinnerungen an Jitzchak Rabin
  Lea Rabin - Ich gehe weiter auf seinem Weg, Erinnerungen an Jitzchak Rabin

  Am 4. November 1995 wurde Jitzchak Rabin ermordet. Lea Rabin erzählt in diesen zutiefst persönlichen Erinnerungen vom Weg des israelischen Premiers, der zugleich der Weg Israels war: ein Weg vom Krieg zum Frieden. Eine bewegende…

  € 5,00
 • De anatomie van Brittannië - De Britse leeuw aan touwtjes
  De anatomie van Brittannië - De Britse leeuw aan touwtjes

  Door welke krachten wordt Engeland werkelijk geregeerd, beheerst, bestuurd? Wie zijn de eigenlijke machthebbers en hoe functioneert het samenspel der krachten in nationaal verband? Anthony Sampson, vooraanstaand medewerker van het…

  € 3,00
 • Ararat
  Ararat

  In Ararat maakt Frank Westerman een adembenemende reis op het breukvlak van religie en wetenschap. 'Waar is de God van mijn kinderbijbel? Wie of wat heeft Zijn plaats ingenomen?' Deze en andere vragen komen op wanneer de auteur…

  € 3,00
 • Volk van Nederland
  Volk van Nederland

  De kultuur van een volk plegen wij af te meten naar de werken van kunst en wetenschap, die het heeft voortgebracht. Het zijn de toppunten, waarheen onze aandacht uitgaat, wanneer wij de waarde eener beschaving willen bepalen; in…

  € 6,00
 • De kom van herinnering
  De kom van herinnering
  € 6,00
 • De mooiste jaren van Nederland
  De mooiste jaren van Nederland

  Han van der Horsts grootvader ervoer twee wereldoorlogen aan den lijve en overleed op zijn zevenenzestigste aan een hartkwaal waar destijds geen kruid tegen gewassen was. Nu hij zelf een man op leeftijd is geworden, beseft Van der…

  € 3,00
 • Vrome zondaars - Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk
  Vrome zondaars - Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk

  Na een publicaties door NRC Handelsblad en de Wereldomroep over misbruik in rooms-katholieke instellingen, in het voorjaar van 2010, was Nederland verrast. Er volgde een stortvloed aan nieuwe getuigenissen door honderden…

  € 3,00
 • De wording van het Wilde Oosten - Het Sovjet-rijk 1984-1990
  De wording van het Wilde Oosten - Het Sovjet-rijk 1984-1990

  Tussen 1985, veertig jaar na Jalta waar 'de Grote Drie Europa verdeelden', en 1989, de ineenstorting van het Sovjet-imperium, heeft H.J.A. Hofland intensief de landen van Het Warschaupact bereisd. In NRC Handelsblad heeft hij…

  € 5,00
 • Het vermaak door de eeuwen heen
  Het vermaak door de eeuwen heen

  Vermaak, wat verstaat men daar eigenlijk onder? Alles wat men leuk vindt om te doen of te zien, zouden we willen zeggen. Van de toeschouwer die in ademloze stilte naar een circusnummer zit te kijken en nog niet eens durft te gaan…

  € 3,00
 • Volksopvoeding tussen elite en massa - Een geschiedenis van volwasseneneducatie in Nederland
  Volksopvoeding tussen elite en massa - Een geschiedenis van volwasseneneducatie in Nederland

  In dit boek wordt een geschiedenis van 200 jaar volksopvoeding, volwasseneneducatie en ander sociaal-cultureel werk geschetst. Het is de geschiedenis van initiatieven die de volksopvoeding hebben gekleurd, van de Maatschappij tot…

  € 2,00
 • Holle boomstammen - De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen
  Holle boomstammen - De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen

  De Batavieren in Holle Boomstammen……
  Holle Boomstammen werd in 1980 afgerond en gedrukt. Dit boek was vooral bedoeld voor het grote publiek. Met Holle Boomstammen werd verwezen naar de geschiedenisboekjes waarin de…

  € 8,00
 • Groeten van elders - Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur
  Groeten van elders - Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur

  Namen hebben voor ons altijd iets fascinerends. Dat komt zowel door hun vaak verrassende betekenis als door hun historische achtergrond. Het grootste deel van onze namen is ontstaan in tijden toen de wereld er heel anders uitzag…

  € 3,00
 • Pelgrimstochten - Langs wegen en door tijden
  Pelgrimstochten - Langs wegen en door tijden

  Pelrimstochten zijn niet weg te denken uit de geschiedenis. Ook in de 21e eeuw trekken mensen naar bedevaartsoorden, als boetedoening, op zoek naar genezing, of gewoon om even afstand te nemen van het drukke leven. Pelgrimstochten…

  € 3,00
 • Klokken kijkboek
  Klokken kijkboek

  Zolang de mens besef van de beweging van de zon of in latere tijden van die van de aarde gehad heeft, zijn er tijdmeters door hem gemaakt; hetzij zonnewijzers, zandlopers, wateruurwerken of later mechanische uurwerken. Vooral de…

  € 2,00
 • Engelse lantaarnklokken
  Engelse lantaarnklokken

  De Engelse Lantaarnklokken zijn rond 1600 ontstaan, waarschijnlijk naar Middeneuropese voorbeelden. Enkele eeuwen lang zijn er op grote schaal vele fraaie klokken van dit type geproduceerd. Deze gewilde verzamelaarsobjecten…

  € 3,00
 • 7th Holland International Image Circuit 2010
 • 4th Holland International Slide Circuit 2004
 • Thooneel der Steden ende Sterckten van 't Vereenight Nederlandt
 • Verzameld verleden - Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis
  Verzameld verleden - Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis

  Hoe zat het ook alweer met...? Ter afsluiting van de reeks VERLOREN VERLEDEN heeft hoofdredacteur Els Kloek in dit dubbeldikke deel veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit het rijke verleden van Nederland verzameld. De…

  € 3,00
 • Achthonderd meter onder de zeespiegel
 • De Nederlanden in de negentiende eeuw - Merkwaardige klederdrachten en beroepen
  De Nederlanden in de negentiende eeuw - Merkwaardige klederdrachten en beroepen

  In meer dan honderd oude gravures uitgebeeld door Henri Brown. Naar de utgave van 1840 uitgegeven.

  € 3,00
 • De Gilden - Theorie en praktijk
  De Gilden - Theorie en praktijk

  Het beeld dat historici van de gilden, die eeuwen lang hun stempel hebben gedrukt op de stedelijke handel en ambachten, oproepen is vaak eenzijdig. Uitgangspunt voor deze geschiedschrijving vormen de gildeverordeningen, het…

  € 3,00
 • Cornelis de Bruijn - Reizen van Rome naar Jeruzalem en van Moskou naar Batavia
 • 100 jaar trouwe dienst - Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981
  100 jaar trouwe dienst - Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981

  Waterstaat is een oer-hollands begrip en reikt terug tot een ver verleden. Hoogheemraadschappen en waterschappen als organisatievorm voor het gezamenlijk verzet tegen de dreiging van het water, met eigen wetgeving en rechtspraak,…

  € 2,00
 • Het boek in Nederland in de 16de eeuw
 • De oorsprong van oorlog
  De oorsprong van oorlog

  OP WELK PUNT IN DE GESCHIEDENIS IS ER VOOR HET EERST OORLOG GEVOERD? WANNEER WAS ER VOOR HET EERST SPRAKE VAN CONFLICTEN DIE WERDEN UITGEVOCHTEN MET INFANTERISTEN', MET 'CAVALERIE', MET 'VELDTOCHTEN' EN MET BEHULP VAN WAPENTUIG,…

  € 3,00
 • En dan nu uw aandacht voor ... - Opkomst, glorie, en verval van het Nederlandse variété
  En dan nu uw aandacht voor ... - Opkomst, glorie, en verval van het Nederlandse variété

  Willy en Willeke Alberti, Willy Alfredo, Lou Bandy, Bassie en Adriaan, The Blue Diamonds, Corry Brokken, André en Rudi Carell, Eddy Christiani, Het Cocktail Trio, Heintje Davids, André van Duin, Gert & Hermien, Anneke Grönloh,…

  € 3,00
 • Een begeerlijk produkt - De geschiedenis van Melkunie Holland 1872-1989
  Een begeerlijk produkt - De geschiedenis van Melkunie Holland 1872-1989

  In 1872 werd, in de kop van Noord-Holland, de eerste rechtsvoorganger van Melkunie Holland opgericht. Daarmee is onze coöperatie, met lengte, de oudste zuivelonderneming van Nederland. Bovenstaande vaststelling is één van de…

  € 4,00
 • Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie (deel 1 en 2)
 • De ramp - Een reconstructie
  De ramp - Een reconstructie

  Dit boek gaat over de grootste natuurramp die Nederland sinds de Allerheiligenvloed van 1570 trof, de watersnood van 1 februari 1953. In zuidwest-Nederland verdronken 1835 mensen en tienduizenden dieren, 4500 huizen en gebouwen…

  € 3,00
 • 45 jaar bereden ere-escorte Korps Rijkspolitie
  45 jaar bereden ere-escorte Korps Rijkspolitie

  Hardcover, linnen met stofomslag, genummerd 464/750, zonder prent.

  € 8,00
 • Onrecht - Oorlog en rechtvaardigheid in de twintigste eeuw
  Onrecht - Oorlog en rechtvaardigheid in de twintigste eeuw

  Twaalfde jaarboek van het Nederlands instituut voor Oorlogsdocumentatie

  Bestaat een rechtvaardige oorlog? Hoe moet een nieuwe regering in her reine komen met een misdadig verleden? De verhouding tussen oorlog en rechtvaardigheid…

  € 4,00
 • Van een eiland kun je niet vluchten - Gesprekken met overlevenden van de massamoorden op Mallorca in 1936
  Van een eiland kun je niet vluchten - Gesprekken met overlevenden van de massamoorden op Mallorca in 1936

  Dit jaar is het zestig jaar geleden dat er een einde kwam aan de dramatische burgeroorlog in Spanje. Deze wrede oorlog vormde het voorspel tot de Tweede Wereldoorlog. In 1976 stierf generaal Franco en ging Spanje over in de…

  € 5,00
 • Pelgrims door de eeuwen heen - Santiago de Compostella in woord en beeld
  Pelgrims door de eeuwen heen - Santiago de Compostella in woord en beeld

  'Het lichaam van de apostel Jacobus is begraven in Spanje dicht bij de zee aan het uiteinde van de wereld.' Deze mare ging vanaf de negende eeuw als een lopend vuurtje door Europa. Niemand minder dan de machtige keizer Karel de…

  € 6,00
 • The Motoring Century - The Story of the Royal Automobile Club 1897-1997
  The Motoring Century - The Story of the Royal Automobile Club 1897-1997

  From tge advent of the horseless carriage to the age of the stretch limousine, the Royal Automobile Club has been the 'Parliament of Motoring'. The Motoring Century, which combines text based on a wealth of material and…

  € 15,00
 • Altijd in de buurt - 100 jaar tabaksdetailhandel in Nederland
  Altijd in de buurt - 100 jaar tabaksdetailhandel in Nederland

  De interviews en anekdotes in "Altijd in de buurt"geven een fraai verslag van honderd jaar georganiseerde tabaksdetailhandel. Maar - om voorzitter Jos Zuijdwijk in zijn voorwoord te citeren - de samenstellers hebben er voor…

  € 8,00
 • Op gevels geschreven
  Op gevels geschreven

  Na 25 jaar hebben wij onze traditionele nieuwjaarsattentie in een nieuw, wat ruimer en moderner jasje gestoken. Dit is het eerste
  Shell-journaal in een nieuwe reeks, waarin ook andersoortige onderwerpen dan voorheen aan bod zullen…

  € 2,00
 • I Awaken to Glory
  I Awaken to Glory

  Essays Celebrating the Sesquicentennial of the Discovery of Anesthesia by Horace Wells, December 11, 1844 - December 11, 1994.

  € 12,00
 • In de schaduw van de piramiden
  In de schaduw van de piramiden

  In dit boek speurt Erich von Döniken weer naar aanwijzingen die op een vroeg contact met buitenaardse wezens kunnen duiden. De belangrijkste bron voor zijn tekstuitleg, die de zin en onzin van allerlei religieuze opvattingen aan…

  € 4,00
 • Helse en hemelse - Vrouwenmacht omstreeks 1500
  Helse en hemelse - Vrouwenmacht omstreeks 1500

  Omstreeks 1500 wordt op allerlei manieren tekeer gegaan tegen vrouwen, die mannen via verleiding vernederen en overheersen. Het gaat daarbij niet alleen om verleiding buiten het huwelijk, maar ook om verleiding tot een huwelijk…

  € 2,00
 • Spoaje oan de koaje
  Spoaje oan de koaje

  Inventarisatie van de kades in het polderdistrict Over-Betuwe en hun ontwikkeling tussen 1952 en 2002

  Ter afronding van mijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen wilde ik een scriptie…

  € 5,00
 • Prix de Rome 1995 - Architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur
  Prix de Rome 1995 - Architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur

  De Prix de Rome werd 125 jaar geleden -opnieuw-ingesteld bij de Wet op de Rijksakademie van 1870. In deze lange geschiedenis is de Architectuur altijd één van de meest succesvolle onderdelen geweest, met een groot aantal…

  € 5,00
 • Kartrekkers en doordouwers - 40 jaar creatief met land en water 1963-2003
  Kartrekkers en doordouwers - 40 jaar creatief met land en water 1963-2003

  GMB bouwt voortvarend aan de toekomst en vergeet daarbij het verleden niet. Het is daarom belangrijk na 40 jaar te putten uit het rijke verleden. Een belangrijk onderdeel voor de toekomst. Met dit jubileum wordt een goede traditie…

  € 3,00
 • Old World New World - Great Britain and America from the Beginning
  Old World New World - Great Britain and America from the Beginning

  In Old World, New World, recently published to wide acclaim in hardcover, Kathleen Burk sets out to tell the whole story of America and Great Britain for the first time. Burk is a fourth-generation Californian and a distinguished…

  € 12,00
 • 125 jaar betekenisvol ontmoeten - Jubileumuitgave ter gelegenheid van 125 jaar VNB Nationale Bedevaarten
  125 jaar betekenisvol ontmoeten - Jubileumuitgave ter gelegenheid van 125 jaar VNB Nationale Bedevaarten

  In 1883 - 25 jaar na de eerste verschijningen van Maria aan het meisje Bernadette Soubirous - begon VNB Nationale Bedevaarten met het organiseren van bedevaarten naar Lourdes. Vandaag de dag, 125 jaar later, reizen nog altijd…

  € 5,00
 • Het grote Lipton theeboek
  Het grote Lipton theeboek

  Thee heeft een geschiedenis van bijna 5000 jaar. In de hele wereld wordt thee gedronken, door jong en oud, voor de gezelligheid, voor het rustgevende effect of als ceremonie. Thee is de meest geconsumeerde drank van de wereld. Er…

  € 2,00
 • De rechtsstaat moet je leren - De president van de Hoge Raad over de rol van de rechter
  De rechtsstaat moet je leren - De president van de Hoge Raad over de rol van de rechter

  Elke dag is 'de rechtsstaat' in het nieuws. Maar wat houdt onze democratische rechtsstaat eigenlijk in? Dat zou iedereen in grote lijnen moeten weten. In De rechtsstaat moet je leren beschrijft Geert Corstens, scheidend president…

  € 5,00
 • Willem de Clercq (1795-1844)
  Willem de Clercq (1795-1844)

  Willem de Clerq groeide op in een doopsgezinde Amsterdamse familie. Toen hij vijftien jaar was kwam er door het overlijden vaneen achterneef plaats vrij in de familiefirma S & P de Clerq, commissionairs in granen. Vanaf 1812 gaat…

  € 4,00
 • Wilhelmina - Krijgshaftig in een vormeloze jas
  Wilhelmina - Krijgshaftig in een vormeloze jas

  De Tweede Wereldoorlog staat centraal in deel twee van de monumentale biografie van koningin Wilhelmina. In de vijf jaar van haar ballingschap in Engeland beleefde zij de somberste en mooiste uren van haar lange regering. In…

  € 3,00
 • De grootste bouwwerken van de moderne tijd - 100 jaar bijzondere bouwkundige prestaties
  De grootste bouwwerken van de moderne tijd - 100 jaar bijzondere bouwkundige prestaties

  De grootste bouwwerken van de moderne tijd presenteert meer dan zeventig verbluffende staaltjes technische architectuur, die stuk voor stuk gelden als wereldwonderen van de moderne tijd. Veel bouwwerken in dit boek hebben records…

  € 5,00
 • 60 jaar televisie in Nederland
  60 jaar televisie in Nederland

  Dit boek biedt uitgebreide informatie over het ontstaan van de televisie en de geschiedenis van tal van programma's. Ook feiten over presentatoren en omroepen, niet eerder gepubliceerde foto's en heel veel verhalen, weetjes en…

  € 6,00
 • Historische bankbiljetten en aandelen
  Historische bankbiljetten en aandelen

  'Historische bankbiljetten en aandelen' is het eerste boek dat een uitstekend samenvattend overzicht geeft van een nieuw en zeer snel groeiend interessegebied voor verzamelaars. De laatste jaren heeft de scripophilie - de…

  € 3,00
 • Gekte - Rages in de lage landen
  Gekte - Rages in de lage landen

  Hoelahoep, Tamagotchi, herenpermanentje, jojo, aardstralen, Ilippo's, Charleston, punk, Montignac, pijltjes blazen, minirok, Vogeltjesdans, Rubiks kubus, Bhagwan, zitzak, West Side Story: telkens weer slaat de verbeelding van het…

  € 3,00
 • Nederland in stukken - Beeldkroniek van Nederlandse archieven
  Nederland in stukken - Beeldkroniek van Nederlandse archieven

  Zonder archieven zou er geen geschiedenis geschreven kunnen worden. Bijna al onze kennis van het verleden is gebaseerd op archiefmateriaal. In dit boek presenteren de archieven van Nederland zich aan het publiek. Zij laten zien…

  € 2,00
 • De dominee gaat voorbij - Familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland
 • De glorie van de cartografie
  De glorie van de cartografie

  Scheepsjournalen, reisverhalen en situatieschetsen leverden de gegevens waarop de eerste cartografen bij het in kaart brengen van nieuw ontdekte gebieden steunden. Zo werd de geschiedenis van de cartografie tevens de geschiedenis…

  € 4,00
 • Het milieu van de natuur - Herkennen van verzuring, vermesting in de natuur
  Het milieu van de natuur - Herkennen van verzuring, vermesting in de natuur

  De natuur in Nederland heeft het meest te lijden van de 3 grote V's: vermesting, verzuring en verdroging. Gevoelige planten en dieren verdwijnen sluipenderwijs. Andere, meestal algemene soorten komen ervoor in de plaats.…

  € 5,00
 • Ik ben een deserteur
  Ik ben een deserteur

  Het eerste boek van een Amerikaanse deserteur brengt in een adembenemend tempo het morele conflict van een 'landverrader' in beeld. Joshua Key, een plattelandsjongen uit Oklahoma en een bijbelgetrouwe patriot, ging in 2002 in het…

  € 3,00
 • De grillige zon - De onthullende waarheid over het broeikaseffect
  De grillige zon - De onthullende waarheid over het broeikaseffect

  Kosmische straling van sterexplosies stimuleert de vorming van wolken die onze planeet afkoelen. Als de zon echter in een actieve bui is, blaast de zonnewind heel wat kosmische straling weg; de aarde kan daardoor warmer worden.…

  € 5,00
 • Tussen schietlood & Waterpas
  Tussen schietlood & Waterpas

  ,,De mens begint met een onderwerp aan te pakken, maar aldra pakt het hem" (Uit: ,,In de Hof der Historie", door prof. dr. Jan Romein, blz. 51; 1951).

  Zo is het ook gegaan met de bekende Amsterdamse graficus Jan Bouman. Hij begon…

  € 4,00
 • D-Day - 40th Anniversary June 1984 Visitor's Information Kit
 • NEXUS 2015 Nummer 69
  NEXUS 2015 Nummer 69
  € 3,00
 • Familie, huwelijk en gezin in West-Europa
  Familie, huwelijk en gezin in West-Europa

  De verhoudingen tussen mannen en vrouwen en tussen ouders en kinderen lijken de laatste decennia meer in beweging dan ooit eerder in de geschiedenis van de Westeuropese cultuur. Veel van wat lang gold als vanzelfsprekend, is dat…

  € 4,00
 • De Da Vinci Code - Luxe geïllustreerde editie
  De Da Vinci Code - Luxe geïllustreerde editie

  Een verborgen code in het werk van Leonardo Da Vinci Een wanhopige race door Franse kathedralen en kastelen Een verbazingwekkende eeuwenoude waarheid - eindelijk onthuld In Parijs loopt professor Robert Langdon een afspraak mis…

  € 3,00
 • Thee - Alle informatie voor de liefhebber
  Thee - Alle informatie voor de liefhebber

  THEE is een onmisbaar handboek voor de theekenner: betrouwbaar, informatief, inspirerend en allesomvattend. Van de ontdekking van de thee tot informatie over verkooppunten, de beste manier om thee te bewaren en de enige juiste…

  € 2,00
 • De Amerikaanse droom in Nederland 1944-1969
  De Amerikaanse droom in Nederland 1944-1969

  Amerikanen hadden ons bevrijd, ze steunden ons met hun Marshall-hulp en beschermden ons tegen de communistische dreiging. In Amerika leek vanuit het naoorlogse verarmde en hongerige Nederland alles groter en opwindender. Midden…

  € 5,00
 • Historiografie - Geschiedschrijving in Nederland en België 1500-2000
  Historiografie - Geschiedschrijving in Nederland en België 1500-2000

  Dit Vademecum vormt het derde deel van de cursus Historiografie die de geschiedenis behan-delt van de geschiedschrijving en geschiedbeoefening in Nederland en België vanaf de Renaissance tot heden. Het Vademecum is een werkboek.…

  € 6,00
 • Literaire cultuur - Casusboek
  Literaire cultuur - Casusboek

  Literaire cultuur is een nieuwe, driedelige inleiding in de literatuurwetenschap. Ze bestaat uit een handboek, een tekstboek en een casusboek. Het Casusboek bevat acht concrete 'gevallen' van literatuurwetenschappelijk onderzoek,…

  € 6,00
 • Literaire Cultuur - Handboek
  Literaire Cultuur - Handboek

  Literaire cultuur is een nieuwe, driedelige inleiding in de literatuurwetenschap. Ze bestaat uit een handboek, een tekstboek en een casusboek. Het Handboek geeft een uitgewerkt systematisch kader, dat de lezer in staat stelt het…

  € 6,00
 • Prometheus
  Prometheus

  Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.

  € 4,00
 • Afrodite - liefdesverhalen en andere zinneprikkels
  Afrodite - liefdesverhalen en andere zinneprikkels

  Isabel Allendes bestseller over de kunst van eten en erotiek. Afrodite is een schitterend geïllustreerd boek met tientallen verhalen en anekdotes over voedsel en liefde. Isabel Allende beschrijft ook op aanstekelijke wijze de…

  € 3,00
 • Het licht der rede - De Verlichting in brieven, essays en verhalen
  Het licht der rede - De Verlichting in brieven, essays en verhalen

  De Europese Verlichting in de achttiende eeuw was een tijd van romantische idealen en revolutionair elan, van fundamentele maatschappelijke kritiek en vlijmscherpe polemiek en satire. In de filosofie maar ook in politiek,…

  € 5,00
 • BOOG - Beslissingsondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen
  BOOG - Beslissingsondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen

  Het instellen van een forensisch psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek naar de persoon van de verdachte is in de strafrechtspleging een belangrijk besluit. Zo'n zogeheten pj-onderzoek levert naast voorlichting over de…

  € 10,00
 • Gustave Caillebotte - Een impressionist en de fotografie
  Gustave Caillebotte - Een impressionist en de fotografie

  De Franse kunstenaar Gustave Caillebotte (1848-1894) was de stille kracht binnen de impressionisten. Zijn vooruitstrevende werk is vernieuwend, gedurfd en vrij van compromissen doordat hij door zijn gegoede komaf niet hoefde te…

  € 4,00
 • Wat is cultuurgeschiedenis
  Wat is cultuurgeschiedenis

  PETER BURKE (1937) is een der meest vooraanstaande historici van onze tijd. Hij studeerde en promoveerde in Oxford, waarna hij vanaf 1978 hoogleraar cultuurgeschiedenis werd aan de universiteit van Cambridge. Tot zijn specialismen…

  € 8,00
 • Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850
  Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850

  Een historisch-antropologisch perspectief.

  € 5,00
 • Natie en nationalisme sedert 1870
  Natie en nationalisme sedert 1870

  Het verschijnsel nationalisme dat in dit boek aan nader onderzoek wordt onderworpen maakt tegen het einde van de twintigste eeuw een nieuwe opleving door. Maar is dit werkelijk een nieuw hoogtepunt of betreft het een stuiptrekking…

  € 5,00
 • De palimpsest - Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 - 2 delen in cassette
  De palimpsest - Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 - 2 delen in cassette

  De palimpsest schetst de veranderingen op het gebied van de geschiedschrijving in Nederland en België van 1500 tot heden. In veertien opstellen wordt aangetoond hoe de omgang met het verleden steeds nieuwe vormen heeft…

  € 10,00
 • Stedebouw - De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden
  Stedebouw - De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden

  De Nederlanden hebben een eeuwenlang proces van verstedelijking en schaalvergroting ondergaan. Aan de stad werden steeds wisselende technische en esthetische eisen gesteld. Hoe heeft, in de Noordelijke en in de Zuidelijke…

  € 4,00
 • Trotse Kastelen & Lichtende Hallen' - Architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960
  Trotse Kastelen & Lichtende Hallen' - Architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960

  Met de komst van de elektriciteitsvoorziening rond 1890 begon een nieuwe fase in de industrialisatie. Architectonische representatie was voor de bedrijven van grote betekenis. De centrales werden ontworpen als burchten en…

  € 20,00
 • Arthur - Hubert Lampo & Pieter Paul Koster
  Arthur - Hubert Lampo & Pieter Paul Koster

  Arthur, een naam geassocieerd met sagen, legenden en grootse avonturen. Een naam vol symboliek, die leeft in de gedachten van de velen die gefascineerd zijn door deze heroische figuur. Hoe werkelijk was Arthur? Een man van vlees…

  € 3,00
 • The Edwardian Lady - The History of Edith Holden
  The Edwardian Lady - The History of Edith Holden

  In 1906 Edith Holden wrote her Nature Notes which, when published in 1977 as The Country Diary of an Edwardian Lady, captured the imagination of the reading public all over the world. In THE EDWARDIAN LADY, ma Taylor has brought…

  € 8,00
 • The Best of James Herriot - Favourite memories of a country vet
  The Best of James Herriot - Favourite memories of a country vet

  Full-color photographs and line drawings complement an entertaining selection of unforgettable episodes from the late Yorkshire veterinarian's best-selling memoirs, from All Creatures Great and Small to Every Living Thing.

  € 4,00
 • PENGUIN - Frans Lanting
  PENGUIN - Frans Lanting

  P E N G U I N is a celebration of the nature and beauty of penguins as expressed through the exquisite images and unique personal stories of master photographer and naturalist Frans Lanting. In a remarkable portfolio of…

  € 4,00
 • Marinierskapel der Koninklijke Marine - 50 jaar toonaangevend
  Marinierskapel der Koninklijke Marine - 50 jaar toonaangevend

  Muziek wordt gemaakt ter streling van het gehoor en daar heeft de Marinierskapel alles van begrepen. Muziek bij de marine heeft echter ook nog een andere betekenis en dat is die van de morele oppepper. Het begon in de 17e eeuw met…

  € 3,00
 • Solo - 4Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond
  Solo - 4Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond

  Tania Aebi is pas achttien jaar als ze de zeilen hijst van haar acht meter lange zeiljacht Varuna. Nu begint het machtigste avontuur van haar leven. In haar eentje zal ze proberen rond de wereld te zeilen, een uitdaging die nog…

  € 4,00
 • Hollandsch molenboek
  Hollandsch molenboek

  Onze oude windmolens, zonder welke zich de cultuurgeschiedenis van ons land nauwelijks laat denken, hebben wel een bij uitstek zwaren tijd achter den rug. Hoe zijn niet hun gelederen gedund, hoe zijn zij niet bij dozijnen den…

  € 4,00
 • De bende van de bokkenrijders
  De bende van de bokkenrijders

  In de tweede helft van de achttiende eeuw gaat de bevolking van het zuiden van Limburg gebukt onder armoede en honger. Een groep mensen die de Bokkenrijders wordt genoemd, vecht tegen het onrecht. Ze stelen van de rijken en geven…

  € 6,00
 • Nostalgie en romantiek rond 1900
  Nostalgie en romantiek rond 1900

  Nostalgie en romantiek; twee trefwoorden waaronder in dit fotoboek een negentigtal prentbriefkaarten en andere opnamen 'uit de oude doos' zijn samengebracht. Nu, rond de eeuw- annex millenniumwisseling, kunt u aan de hand daarvan…

  € 2,00
 • Tussen rook, alcohol en mannen - Emmy J. Belinfante 1875-1944
  Tussen rook, alcohol en mannen - Emmy J. Belinfante 1875-1944

  Een eeuw geleden, in 1901, was er moed nodig om als vrouw bij een krant te gaan werken. Emmy J. Belinfante was een van de eerste journalistes in Nederland. Een Portugees-joodse voorvader vestigde in ons land een 'dynastie van het…

  € 3,00
 • Overzee - Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975
  Overzee - Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975

  Sinds de tweede wereldoorlog is de interesse voor de Nederlandse expansiegeschiedenis sterk toegenomen. Ten dele werd deze ontwikkeling gestimuleerd door de belangstelling die de voormalige koloniën na hun onafhankelijkheid voor…

  € 5,00
 • De Johan Willem Friso Kapel - 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994
  De Johan Willem Friso Kapel - 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994

  Honderdvijfenzeventig jaar geleden werd bij Koninklijk Besluit door Koning Willem I vastgesteld dat bij elk van de zeventien nieuw gevormde Afdelingen Infanterie werden ingedeeld één tamboer-majoor, drie korporaal-tamboers, vier…

  € 5,00
 • Highland Clans & Tartans
  Highland Clans & Tartans

  The Highlands and Islands of Scotland have made a name for themselves throughout the world out of all proportion to their population or economic importance. The distinctive way of life of the Highland clans has been remembered…

  € 5,00
 • Eye tot eye - Frans Lanting
  Eye tot eye - Frans Lanting

  Eye to Eye, the first personal portfolio by master photographer Frans Lanting, presents an extraordinary collection of animal images by an award-winning photographer and naturalist who has set the standards for a whole generation…

  € 12,00
 • Overvloed en onbehagen - De Nederlandse cultuur in de Gouden eeuw
  Overvloed en onbehagen - De Nederlandse cultuur in de Gouden eeuw

  De Engelse historicus Simon Schama heeft met Overvloed en onbehagen een sociale en culturele geschiedenis geschreven waarin hij onderzoekt hoe een aantal boerendorpen, vissersplaatsen en havensteden zonder gemeenschappelijke taal,…

  € 3,00
 • Agrarische geschiedenis van Nederland - Van Prehistorie tot heden
  Agrarische geschiedenis van Nederland - Van Prehistorie tot heden

  Voor de Nederlandse economie is de landbouw op dit moment van een niet te onderschatten betekenis. Om deze bijzondere positie van de agrarische sector te kunnen begrijpen, is de kennis van de ontstaansgeschiedenis van het…

  € 5,00
 • De onderlinge belofte - zeventig jaar stichting 1940-1945
  De onderlinge belofte - zeventig jaar stichting 1940-1945

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog gold in verzetskringen de ongeschreven belofte ook na de bevrijding voor elkaar en de nabestaanden te zorgen. Met dat doel werd Stichting 1940-1945 opgericht. In de loop der jaren breidde de…

  € 3,00
 • Leerboek toegepaste oecologie
  Leerboek toegepaste oecologie

  Milieuproblemen en milieubeleid staan zeer in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit nieuwe Leerboek Toegepaste Oecologie behandelt de belangrijkste aspecten van het brede terrein van oecologisch onderzoek dat nodig…

  € 10,00
 • Het Hoge Veluwe Boek
  Het Hoge Veluwe Boek

  Al 75 jaar is Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor natuur- en kunstliefhebbers een oase van rust en inspiratie. Het park staat garant voor een groen, gezond en gevarieerd dagje uit. Door de rijke diversiteit aan flora en fauna…

  € 5,00
Sorteer op

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.