Sorteer op
 • Schiermonnikoog Details van een eiland (2e-hands)
  Schiermonnikoog Details van een eiland (2e-hands)

  Dit boekje heeft drie facetten. Allereerst is het een leesboek dat u informatie geeft over het eiland Schiermonnikoog. Maar er zijn veel meer boekjes die dat doen. Het is ook een kijkboek over het eiland. Niet met de bekende…

  € 3,00
 • Schip van Blaauw (2e-hands)
  Schip van Blaauw (2e-hands)

  Het voormalige Laboratorium voor Plantenfysiologie geldt als een markant voorbeeld van de Amsterdamse Schoolarchitectuur. Plastische, expressieve vormen en rijke decoraties kenmerken het multifunctionele pand, dat in de jaren…

  € 5,00
 • Slangenburg, huis, landgoed en bewoners (2e-hands)
  Slangenburg, huis, landgoed en bewoners (2e-hands)

  In Slangenburg bezit Doetinchem een heel bijzonder monument dat tot de belangrijkste van ons land wordt gerekend. Daterend uit de Middeleeuwen is het tegenwoordige complex een schepping van generaal Frederik Johan van Baer…

  € 5,00
 • Sociaal-Economische problemen der Groninger Veenkoloniën (2e-hands)
  Sociaal-Economische problemen der Groninger Veenkoloniën (2e-hands)

  Dit geschrift vormt den vrijwel onveranderden tekst van een drietal lezingen, welke in Maart 1943, op uitnoodiging van het Departement Veendam-Wildervank van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, voor een honderdtal personen…

  € 6,00
 • Spiegel van een eeuw Oostgelders leven (2e-hands)
  Spiegel van een eeuw Oostgelders leven (2e-hands)

  Een uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Graafschapsbode, 1879 - 1979.

  € 4,00
 • Sprengen en beken van de Veluwe (2e-hands)
  Sprengen en beken van de Veluwe (2e-hands)

  De voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van de veluwse sprengen en beken was 10 jaar geleden aanleiding de "Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en Beken" in het leven te roepen. Eeuwenlang hadden de beken een…

  € 7,95
 • Staatsbosbeheer 100 jaar werken aan groen Nederland (2e-hands)
  Staatsbosbeheer 100 jaar werken aan groen Nederland (2e-hands)

  Uitgegeven door Matrijs, 1999.

  € 4,00
 • Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975 (2e-hands)
  Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975 (2e-hands)

  Boekje over de kastelen en buitenplaatsen, die de stichting in bezit heeft of waarover zij het beheer voert.

  € 3,00
 • Strategie of eigen weg? ACOM 1982-2002 (2e-hands)
  Strategie of eigen weg? ACOM 1982-2002 (2e-hands)

  De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen ontstond in 1982 na een fusie tussen de Christelijke Vereniging van Militairen en Sint Martinus, katholieke vereniging van militairen. In haar twintigjarig bestaan veranderde…

  € 5,00
 • Sulcken hecht werck het is ... Het Huis te Amerongen (2e-hands)
  Sulcken hecht werck het is ... Het Huis te Amerongen (2e-hands)

  Over het kasteel Amerongen zijn in de loop der tijd reeds een vrij groot aantal publicaties verschenen, grotendeels artikelen in tijdschriften of opstellen in bundels met architectonische of historische stukken over Nederlandse…

  € 3,00
 • Te recht in Nijmegen (2e-hands)
  Te recht in Nijmegen (2e-hands)

  Te Recht in Nijmegen is geschreven als gedenkboek ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De bundel bevat opstellen over de oude en recente…

  € 10,00
 • Terugblik en vooruitzicht - Honderd jaar Gereformeerde Kerk te Wageningen (2e-hands)
  Terugblik en vooruitzicht - Honderd jaar Gereformeerde Kerk te Wageningen (2e-hands)

  Moet dat nou, zo'n eeuwfeest? Kun je niet volstaan met dat feit even te vermelden - in de Kerkwijzer of de kerkdienst - en het daar verder bij te laten? Zo belangrijk is het toch niet... Nee, op zichzelf was het niet belangrijk…

  € 5,00
 • Texel - De Hoge Berg en Het Lage Land (2e-hands)
  Texel - De Hoge Berg en Het Lage Land (2e-hands)

  In Texel - De Hoge Berg en Het Lage Land legt beelde kunstenaar Erik van Ommen de natuurrijkdom van dit waddeneiland vast in aquarellen, etsen en tekeningen. Het boek neemt de lezer mee langs de meest kenmerkende plekken van…

  € 6,00
 • Tien man en tachtig gulden (2e-hands)
  Tien man en tachtig gulden (2e-hands)

  Honderd jaar geleden werd de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Eibergen opgericht. De vereniging is sindsdien werkzaam tot het oprichten en instandhouden van één of meer scholen; tot bevordering van al wat…

  € 4,00
 • Titus Brandsma - Het laatste geschrift (2e-hands)
  Titus Brandsma - Het laatste geschrift (2e-hands)

  Toen de onvergetelijke Professor Dr, Titus Brandsma in opdracht van de Duitsche autoriteiten zijn standpunt tegenover de N.S.B. schriftelijk uiteenzette, huisde hij als politiek-gevangene in cel 577 van het ,,Oranje-Hotel" te…

  € 5,00
 • Titus Brandsma - Zaligverklaring Rome 1985 (2e-hands)
  Titus Brandsma - Zaligverklaring Rome 1985 (2e-hands)

  In zijn homilie tijdens de Mis waarin de Zaligverklaring plaats vond maakte de Heilige Vader duidelijk dat Titus Brandsma het eerste gebod van Christus om iedereen, zelfs zijn vijanden, lief te hebben leerde kennen en in praktijk…

  € 4,00
 • Tomorrow's Answers Today (2e-hands)
  Tomorrow's Answers Today (2e-hands)

  De meeste bedrijven bestaan niet langer dan 40 jaar. De spanning van de conflicterende tendensen om voortdurend te ontwikkelen
  in een veranderende wereld en tegelijkertijd een duidelijke identiteit en doelstelling te handhaven, is…

  € 8,00
 • Trafohuisjes (2e-hands)
  Trafohuisjes (2e-hands)

  Transformatorhuisjes: ze liggen verscholen op veel plekken in Nederland, ook in de provincie Gelderland. De meeste vallen nauwelijks op. Sommige zijn een blikvanger door hun bijzondere vormgeving. Hoewel in een verkleinwoord…

  € 6,00
 • Tussen IJsselvliedt en Essenburg
  Tussen IJsselvliedt en Essenburg

  Tussen Amersfoort en Zwolle loopt de Zuiderzeestraatweg. Niet overal draagt deze voormalige tolweg meer deze naam. Op sommige plaatsen is het oorspronkelijke tracé, door later aangelegde afsnijdingen, niet helemaal meer…

  € 3,95
 • Twee Stromenland - Slot Rossum (2e-hands)
  Twee Stromenland - Slot Rossum (2e-hands)

  Toen ik het Slot van Rossum voor de allereerste keer bezocht, in de wetenschap dat ik erover zou schrijven, merkte ik meteen dat dit huis niet loslippig was. Dat begon al aan de buitenkant.

  Ik keek naar de Witte symmetrische…

  € 4,00
 • Utrecht door de eeuwen heen (2e-hands)
 • Utrecht op oude foto's (2e-hands)
  Utrecht op oude foto's (2e-hands)

  De stad Utrecht is de laatste honderd jaar sterk veranderd en liet is een kenmerk van onze moderne tijd, dat er steeds meer verandert in steeds korter tijd. Iemand, die de laatste tien jaar hier niet geweest is, herkent sommige…

  € 5,00
 • Van De Hel en 't Hemeltje (2e-hands)
  Van De Hel en 't Hemeltje (2e-hands)

  Nieuwe ontwikkelingen maken radicaal een einde aan de eeuwenlange rust in de Over-Betuwe. Enorme bouwplannen ten noorden van Nijmegen en ten zuiden van Arnhem halen het open gebied door een wringer. En wat er overblijft, wordt…

  € 4,00
 • Van Klooster en Karspel - van Ter Apel tot Sellingen (2e-hands)
  Van Klooster en Karspel - van Ter Apel tot Sellingen (2e-hands)

  Gaarne wil ik gevolg geven aan het verzoek om een kort voorwoord in dit gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze Coöp. Raiffeisenbank 'Ter Apelkanaal WA.', thans Coöp. Rabobank 'Ter Apel-Sellingen…

  € 5,00
 • Van Pottenkijker tot boegbeeld (2e-hands)
  Van Pottenkijker tot boegbeeld (2e-hands)

  Tot begin 1795 was 'Nederland’ een republiek, waarvan het voormalige hertogdom Gelre officieel de eerste in rang was van de zeven soevereine gewesten. Na de komst van de revolutionaire Franse troepen was het echter gedaan met de…

  € 5,00
 • Van schout tot unit chef (2e-hands)
  Van schout tot unit chef (2e-hands)

  150 jaar gemeentepolitie in Wageningen, uitgegeven in 1993.

  € 6,00
 • Van Tollenaar tot Poortwachter (2e-hands)
  Van Tollenaar tot Poortwachter (2e-hands)

  Voor u ligt het boek over de geschiedenis van de Nederlandse Douane. Een dienst die al meer dan 400 jaar gedreven bezig is met het controleren van goederen aan de grens en het heffen en innen van invoerrechten en accijnzen. In…

  € 8,00
 • Veluws water (2e-hands)
  Veluws water (2e-hands)

  De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van ons land, bekend om de zandverstuivingen, heuvels, bossen, heide, edelherten en wilde zwijnen. Maar ook water heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de…

  € 5,00
 • Verborgen schatten (2e-hands)
  Verborgen schatten (2e-hands)

  Het is een voorrecht om in het vakgebied van Monumentenzorg werkzaam te zijn. Boeiend is alleen al dat die zorg voor een belangrijk deel wordt geleverd op locatie. Dat begint met een eerste verkennend bezoek aan het aspirant…

  € 3,95
 • Verleden tijd - Nederland in de jaren dertig (2e-hands)
  Verleden tijd - Nederland in de jaren dertig (2e-hands)

  De economische crisis die vanaf 1929 greep kreeg op de Nederlandse samenleving en de Duitse inval in 1940 vormen de markante begrenzingen van de jaren dertig. Deze grenzen geven aan dat dit decennium meer was dan slechts een…

  € 8,95
 • Vier ziekenhuizen - van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw (2e-hands)
  Vier ziekenhuizen - van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw (2e-hands)

  Met dit boek wil Ziekenhuis Gelderse Vallei anno 2000 de lezers een beeld geven van de ontwikkelingen die hebben geleid tot wat er nu is. Zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Een hightech kliniek op subacademisch niveau, met…

  € 5,00
 • Vijftig eeuwen volk langs de Ijssel (2e-hands)
  Vijftig eeuwen volk langs de Ijssel (2e-hands)

  Een fragmentarische geschiedschrijving van 50 eeuwen land en volk woonachtig in de directe omgeving van het stroomgebied van de Gelderse IJssel. Door de uit deze streek afkomstige auteurs is gebruik gemaakt van de gedurende een…

  € 5,00
 • Volharding 75 jaar jong (2e-hands)
  Volharding 75 jaar jong (2e-hands)

  De R.K. Harmonie Volharding werd 24 mei 1935 opgericht vanuit het zgn. werkliedenverbond. Medeoprichters waren de toenmalige pastoor Peters en kapelaan Sterneberg. De pastoor werd beschermheer van de vereniging en de eerste jaren…

  € 5,00
 • Voor de oorlog (2e-hands)
  Voor de oorlog (2e-hands)

  De samensteller heeft in een periode van meer dan vijf jaren een 70-tal mensen geinterviewd over hun persoonlijke belevenissen tijdens de woelige jaren dertig. Er kwam een zeer bonte diversiteit aan ervaringen naar voren: van…

  € 3,00
 • Waar anders dan in Wageningen (2e-hands)
  Waar anders dan in Wageningen (2e-hands)

  Wageningen, stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap.

  € 3,00
 • Wageningen een goed gevoel (2e-hands)
  Wageningen een goed gevoel (2e-hands)

  "Wageningen . . . .Goed Gevoel" luidt de titel van dit door de bekende Wageninger Ad Rietveld samengestelde boekje. Ad schreef het boekje in opdracht van het gemeentebestuur als geste aan de duizenden vrijwilligers die in onze…

  € 5,00
 • Wageningse avonden (2e-hands)
  Wageningse avonden (2e-hands)

  De titel van dit bundeltje verhalen over de geschiedenis van Wageningen, 'Wageningse avonden', is ontleend aan een boek over Bijbeluitleg, geschreven door dominee Daniël Gerdes, derde predikant te Wageningen van 1724-1726. Dit…

  € 2,95
 • Zeven eeuwen Amersfoort (2e-hands)
  Zeven eeuwen Amersfoort (2e-hands)

  Door H. Halbertsma, 1959.

  T.g.v. 700 jaar stadsrechten, het jaar van uitgave staat niet in het boek.

  € 5,00
 • Zeven eeuwen vesting Wageningen - De verdedigingswerken van de 13e eeuw tot heden (2e-hands)
  Zeven eeuwen vesting Wageningen - De verdedigingswerken van de 13e eeuw tot heden (2e-hands)

  Het Landelijk Comité Open Monumentendag heeft dit jaar voor het thema Monumenten van verdediging gekozen en het Wageningse Comité volgt haar in die keuze. Aangezien het Wageningse Comité al in 1992 speciale aandacht had besteed…

  € 7,95
 • Zevenaar - Verhalen rond Café De Biechtstoel (2e-hands)
  Zevenaar - Verhalen rond Café De Biechtstoel (2e-hands)

  In het boek 'Zevenaar, toen de weg nog over de knotwilgen ging', dat in 1976 verscheen, werd een tweede publikatie over de stad Zevenaar in het vooruitzicht gesteld. Aanleiding voor deze tweede uitgave was onder andere het…

  € 5,00
Sorteer op

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2019 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.