Sorteer op
 • The Best of James Herriot - Favourite memories of a country vet
  The Best of James Herriot - Favourite memories of a country vet

  Full-color photographs and line drawings complement an entertaining selection of unforgettable episodes from the late Yorkshire veterinarian's best-selling memoirs, from All Creatures Great and Small to Every Living Thing.

  € 4,00
 • PENGUIN - Frans Lanting
  PENGUIN - Frans Lanting

  P E N G U I N is a celebration of the nature and beauty of penguins as expressed through the exquisite images and unique personal stories of master photographer and naturalist Frans Lanting. In a remarkable portfolio of…

  € 4,00
 • Marinierskapel der Koninklijke Marine - 50 jaar toonaangevend
  Marinierskapel der Koninklijke Marine - 50 jaar toonaangevend

  Muziek wordt gemaakt ter streling van het gehoor en daar heeft de Marinierskapel alles van begrepen. Muziek bij de marine heeft echter ook nog een andere betekenis en dat is die van de morele oppepper. Het begon in de 17e eeuw met…

  € 3,00
 • Solo - 4Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond
  Solo - 4Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond

  Tania Aebi is pas achttien jaar als ze de zeilen hijst van haar acht meter lange zeiljacht Varuna. Nu begint het machtigste avontuur van haar leven. In haar eentje zal ze proberen rond de wereld te zeilen, een uitdaging die nog…

  € 4,00
 • Hollandsch molenboek
  Hollandsch molenboek

  Onze oude windmolens, zonder welke zich de cultuurgeschiedenis van ons land nauwelijks laat denken, hebben wel een bij uitstek zwaren tijd achter den rug. Hoe zijn niet hun gelederen gedund, hoe zijn zij niet bij dozijnen den…

  € 4,00
 • De bende van de bokkenrijders
  De bende van de bokkenrijders

  In de tweede helft van de achttiende eeuw gaat de bevolking van het zuiden van Limburg gebukt onder armoede en honger. Een groep mensen die de Bokkenrijders wordt genoemd, vecht tegen het onrecht. Ze stelen van de rijken en geven…

  € 6,00
 • Nostalgie en romantiek rond 1900
  Nostalgie en romantiek rond 1900

  Nostalgie en romantiek; twee trefwoorden waaronder in dit fotoboek een negentigtal prentbriefkaarten en andere opnamen 'uit de oude doos' zijn samengebracht. Nu, rond de eeuw- annex millenniumwisseling, kunt u aan de hand daarvan…

  € 2,00
 • Tussen rook, alcohol en mannen - Emmy J. Belinfante 1875-1944
  Tussen rook, alcohol en mannen - Emmy J. Belinfante 1875-1944

  Een eeuw geleden, in 1901, was er moed nodig om als vrouw bij een krant te gaan werken. Emmy J. Belinfante was een van de eerste journalistes in Nederland. Een Portugees-joodse voorvader vestigde in ons land een 'dynastie van het…

  € 3,00
 • Overzee - Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975
  Overzee - Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975

  Sinds de tweede wereldoorlog is de interesse voor de Nederlandse expansiegeschiedenis sterk toegenomen. Ten dele werd deze ontwikkeling gestimuleerd door de belangstelling die de voormalige koloniën na hun onafhankelijkheid voor…

  € 5,00
 • De Johan Willem Friso Kapel - 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994
  De Johan Willem Friso Kapel - 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994

  Honderdvijfenzeventig jaar geleden werd bij Koninklijk Besluit door Koning Willem I vastgesteld dat bij elk van de zeventien nieuw gevormde Afdelingen Infanterie werden ingedeeld één tamboer-majoor, drie korporaal-tamboers, vier…

  € 5,00
 • Highland Clans & Tartans
  Highland Clans & Tartans

  The Highlands and Islands of Scotland have made a name for themselves throughout the world out of all proportion to their population or economic importance. The distinctive way of life of the Highland clans has been remembered…

  € 5,00
 • Eye tot eye - Frans Lanting
  Eye tot eye - Frans Lanting

  Eye to Eye, the first personal portfolio by master photographer Frans Lanting, presents an extraordinary collection of animal images by an award-winning photographer and naturalist who has set the standards for a whole generation…

  € 12,00
 • Agrarische geschiedenis van Nederland - Van Prehistorie tot heden
  Agrarische geschiedenis van Nederland - Van Prehistorie tot heden

  Voor de Nederlandse economie is de landbouw op dit moment van een niet te onderschatten betekenis. Om deze bijzondere positie van de agrarische sector te kunnen begrijpen, is de kennis van de ontstaansgeschiedenis van het…

  € 5,00
 • De onderlinge belofte - zeventig jaar stichting 1940-1945
  De onderlinge belofte - zeventig jaar stichting 1940-1945

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog gold in verzetskringen de ongeschreven belofte ook na de bevrijding voor elkaar en de nabestaanden te zorgen. Met dat doel werd Stichting 1940-1945 opgericht. In de loop der jaren breidde de…

  € 3,00
 • Leerboek toegepaste oecologie
  Leerboek toegepaste oecologie

  Milieuproblemen en milieubeleid staan zeer in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit nieuwe Leerboek Toegepaste Oecologie behandelt de belangrijkste aspecten van het brede terrein van oecologisch onderzoek dat nodig…

  € 10,00
 • Het Hoge Veluwe Boek
  Het Hoge Veluwe Boek

  Al 75 jaar is Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor natuur- en kunstliefhebbers een oase van rust en inspiratie. Het park staat garant voor een groen, gezond en gevarieerd dagje uit. Door de rijke diversiteit aan flora en fauna…

  € 5,00
 • 65 jaar Havenbedrijf 1932-1997
 • Veranderend Nederland - Een halve eeuw ontwikkelingen op het platteland
  Veranderend Nederland - Een halve eeuw ontwikkelingen op het platteland

  De ontwikkelingen van de twintigste eeuw hebben onmiskenbaar het wonen, werken en leven op het platteland enorm beïnvloed. In vijftig jaar hebben zich daar enorme veranderingen voltrokken. De landbouw is revolutionair veranderd.…

  € 3,00
 • Herinneringen aan de Unie waarin we ons thuis voelden
  Herinneringen aan de Unie waarin we ons thuis voelden

  In het najaar van 1979 benoemde het Bestuur van de Unie een werkgroep onder voorzitterschap van drs A. J. van Duist om te trachten een serie karakteristieken van de CHU te verzamelen, te publiceren in ,,De Nederlander" en te…

  € 2,00
 • Vanuit het duister - Schetsen van honderd jaar epileptiebestrijding
  Vanuit het duister - Schetsen van honderd jaar epileptiebestrijding

  Geschiedenis is altijd een geschiedenis van mensen. Mensen met hun gedachten, emoties, drijfveren, idealen en daden. Buiten menselijk handelen om kan er immers weinig tot stand komen. Soms lijkt de geschiedschrijving zich echter…

  € 3,00
 • Het zoet en het zuur - Geschiedenis in Nederland
  Het zoet en het zuur - Geschiedenis in Nederland

  De borreltafelwijsheid wil dat na 1945 het historisch besef uit onze cultuur is verdwenen. Die stelling is echter onhoudbaar als men kijkt naar het veelzijdige cultuurhistorische landschap dat in dit boek wordt geschetst. Naast de…

  € 3,00
 • Hendrikus Colijn - Antirevolutionair
  Hendrikus Colijn - Antirevolutionair

  Hendrikus Colijn heeft in de crisisjaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de Nederlandse politiek. Hij was een krachtige persoonlijkheid met een grote retorische gave. Voor vele…

  € 2,00
 • Markant in de markt - Interpharm 1896-1996
  Markant in de markt - Interpharm 1896-1996

  Het uitgeven van een boek ter gelegenheid van een 100-jarig bestaan lijkt een voor de hand liggende zaak. Toch is een intensieve discussie voorafgegaan aan een beslissing, waarvan de uitkomst zich inmiddels laat raden; u heeft het…

  € 5,00
 • 48 uur - Meetrainen met de krijgsmacht
  48 uur - Meetrainen met de krijgsmacht

  Duik in de wereld van de Nederlandse krijgsmacht. Beleef hoe mariniers het gevecht aangaan met de snijdende arctische kou. Jaag op fregatten aan boord van een onderzeeboot. Lees hoe de confrontatie voelt met pepperspray, negen…

  € 4,00
 • Servië en het westen - Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan
  Servië en het westen - Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan

  Milo Anstadt schetst de ontwikkelingsgeschiedenis die heeft geleid tot het ontstaan en vergaan van Joegoslavië. Hij zoekt naar de verantwoordelijken voor de tragedies die zich in de recente geschiedenis op de Balkan hebben…

  € 3,00
 • De gekooide recherche - Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing
  De gekooide recherche - Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing

  Vijftien jaar lang was Michiel Princen (1968) onderzoeksjournalist voor De Telegraaf, Peter R. de Vries en FEM Business. In 2004 maakte hij de bijzondere overstap naar de financiële recherche van de Amsterdamse politie. De…

  € 4,00
 • Gids voor de verzameling van Griekse vazen - Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 1955
 • Cornelis Verolme en zijn bedrijven
  Cornelis Verolme en zijn bedrijven

  Uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Cornelis Verolme, 4 september 1900 - 4 september 2000

  € 8,00
 • Mill Hill - 100 jaar in Nederland 1890-1990
  Mill Hill - 100 jaar in Nederland 1890-1990

  De schrijver, Dr. F.U. Ros, is zelf missionaris van Mill Hill. Hij is op 18 september 1928 in Groningen geboren. Na zijn priesterwijding studeerde hij geschiedenis in Nijmegen. In 1964 promoveerde hij bij professor dr. L.J. Rogier…

  € 8,00
 • Nederland - De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
  Nederland - De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu

  De grond waarop wij staan is zwaar van geschiedenis. Wie er gevoel voor heeft, denkt zich bij het geluid van het moderne verkeer meteen het geratel in van rijtuigen en de sloffende tred van het paard voor de trekschuit. Die ziet…

  € 4,00
 • 45 jaar met PHILIPS
  45 jaar met PHILIPS

  In zijn memoires behandelt Frits Philips naast zijn particuliere ervaringen en belevenissen een brede schaal van onderwerpen, waarmee hij als industrieel te maken heeft gehad. Hij was de enige zoon van Anton Philips, de man die de…

  € 3,00
 • Pompen, paapen en kiellichten - De geschiedenis van het loodswezen op de Eems
  Pompen, paapen en kiellichten - De geschiedenis van het loodswezen op de Eems

  Het loodswezen is een van die onderdelen van Nederlands maritieme bedrijvigheid waaraan in de literatuur slechts betrekkelijk weinig aandacht is geschonken. Ten onrechte dacht ik, gezien de uiterst belangrijke taak die de loods…

  € 6,00
 • Straffen door de eeuwen heen - De beul, het tuchthuis en de gevangenis
  Straffen door de eeuwen heen - De beul, het tuchthuis en de gevangenis

  Misdaad en straf zijn twee begrippen die altijd onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De romeinse geschiedschrijver Tacitus (55-105 n. Chr.) beschrijft in zijn ,,Germania" de straffen die in gebruik waren bij de Germaanse…

  € 4,00
 • De gang naar Canossa - De westerse revolutie rond het jaar 1000
  De gang naar Canossa - De westerse revolutie rond het jaar 1000

  In de tiende en elfde eeuw voerden de geestelijke en de wereldlijke macht een felle strijd om de hegemonie over het westen, een strijd waarbij ook de Vikingen uit het noorden, de Byzantijnen uit het oosten en de Mohammedanen uit…

  € 8,00
 • Verstuiving van koper bij beschieting met ionen van 5 - 25 KEV
  Verstuiving van koper bij beschieting met ionen van 5 - 25 KEV

  Gaarne maak ik van de hier geboden gelegenheid gebruik dank te brengen aan allen, die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit proefschrift. Hooggeleerde KISTEMAKER, hooggeschatte promotor, ik acht het een groot…

  € 15,00
 • Verzameld - Arend Jan Heerma van Voss
  Verzameld - Arend Jan Heerma van Voss

  Unieke verzameling opstellen van Arend Jan Heerma van Voss, jarenlang eindredacteur van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv). Dit boek werd samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Arend Jan Heerma…

  € 5,00
 • Schipholgate
  Schipholgate

  Drs. Jan Poot (1924) boekte in zijn leven grote successen, dankzij zijn visie, zijn voortvarende aanpak en zijn talent om partijen tot samenwerking te brengen. Als planoloog bij de overheid en als oprichter van…

  € 3,00
 • Het socialisme van nu
  Het socialisme van nu

  Marinus van der Goes van Naters (1900-2005) vertegenwoordigt een eeuw sociaaldemocratische geschiedenis. Vanaf de jaren twintig was hij een van de intellectuele leiders van de SDAP. De hier bijeengebrachte stukken vormen de…

  € 5,00
 • Blauwe Steen uit Henegouwen
  Blauwe Steen uit Henegouwen

  Sinds het begin der tijden heeft natuursteen het hart en de handen van de mens bekoord: van de piramiden tot het Parthenon, van de kathedralen tot de meesterwerken van Michelangelo, van klassieke bouwwerken tot de meest gewaagde…

  € 25,00
 • Chronologie van de Joodse beschaving
  Chronologie van de Joodse beschaving

  De ruim 3 meter lange uitvouwbare tijdbalk toont een meer dan 5000 jaar oude, ononderbroken lijn van etnische en religieuze geschiedenis.

  € 15,00
 • Luisterrijk - Nederlandse kerkorgels in beeld
  Luisterrijk - Nederlandse kerkorgels in beeld

  Nederland bezit een grote rijkdom aan historische kerkorgels. Zij vormen met de kerkgebouwen waarin ze zich bevinden een belangrijk deel van het nationale culturele erfgoed. Luisterrijk laat u kennismaken met een selectie van…

  € 3,00
 • In de Gekroonde Lootsman - Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885
  In de Gekroonde Lootsman - Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885

  In de Gekroonde Lootsman geeft een thematisch overzicht van de geschiedenis van de firma Van Keulen. Deze was onder de naam 'De Gekroonde Lootsman' gedurende ruim tweehonderd jaar gevestigd in een pand op de hoek van de Nieuwe…

  € 4,00
 • Het ontstaan van de Noordoostpolder 1942-2002
  Het ontstaan van de Noordoostpolder 1942-2002

  't Was 1943, Jac. de Graaf was vierentwintig jaar, de Duitsers hielden razzia's om mannen te werven voor de bouw van bunkers, hij wilde niet voor ze werken. Hij nam afscheid van zijn ouders, zocht kleding, schoenen en laarzen bij…

  € 10,00
 • De Zuiderzee - van land tot water, van water tot land
  De Zuiderzee - van land tot water, van water tot land

  Over de autheur: GERRIT VAN DER HEIDE werd in 1915 in Rotterdam geboren, waar hij na een opleiding voor het onderwijs als journalist aan de N.R.C. en het Algemeen Dagblad werkte. Zijn speciale interesse voor biologie kwam hem goed…

  € 3,00
 • Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat - De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw
  Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat - De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw

  Omstreeks 1500 kende de Nederlander nog niet eens de omtrekken van zijn eigen land. Een eeuw later wist hij door de revolutionaire ontwikkeling van de kartografie hoe de wereld eruit zag. Amsterdam heeft bij deze verovering van…

  € 5,00
 • Dutch Culture in a European Perspective - 5 delen compleet NIEUW
  Dutch Culture in a European Perspective - 5 delen compleet NIEUW

  De onderzoeksresultaten van het NWO-programma 'De Nederlandse Cultuur in Europese Context' zijn gebundeld en in het Engels vertaald in een vijfdelige boekenserie. Op 28 oktober reikt de Nederlandse ambassadeur in Brussel Rudolf…

 • Van Korea tot Kosovo
  Van Korea tot Kosovo

  Dit boek vertelt het verhaal van de Nederlandse militaire deelname aan tientallen vredesoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog. De auteurs ontrafelen - in het eerste deel - de complexe en gevoelige kwestie van de uitzending van…

  € 10,00
 • Geschiedenis van de vrouwentoekomst
  Geschiedenis van de vrouwentoekomst

  Vrouwen mogen mogen tegenwoordig klagen over alles waarvan ze last hebben. Over moederschap, onbetaald werk, menopauze, gebrek aan kresjes, abortusverboden, porno, verkrachting, mishandeling, de pil en over het gebrek aan mannen…

  € 3,00
 • Nederland in de twintigste eeuw
  Nederland in de twintigste eeuw

  Nederland in de twintigste eeuw is het eerste complete overzichtswerk van deze periode. Beginpunt is de late negentiende eeuw met de opkomst van politieke partijen en economische modernisering in een verzuilend land. Afgesloten…

  € 8,00
 • Een geschiedenis van God - Vierduizend jaar jodendom, christendom en Islam
  Een geschiedenis van God - Vierduizend jaar jodendom, christendom en Islam

  Het idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de…

  € 3,00
 • Groot Opera boek
  Groot Opera boek

  Leo Riemens' Groot Operaboek is het enige naslagwerk op operagebied dat een onomstreden positie heeft als 'het beste afgestemd op het operagebeuren in Nederland en België'. Elke nieuwe editie van dit lijvige standaardwerk wordt…

  € 8,00
 • Nederlandse orgels uit de vroege 20ste eeuw
  Nederlandse orgels uit de vroege 20ste eeuw

  Miskend, verguisd en afgedankt: dat is wat orgels uit de late 19de en vroege 20ste eeuw in Nederland jarenlang is overkomen. Pas sinds de afgelopen eeuwwisseling begint daar schoorvoetend verandering in te komen: er wordt nu…

  € 15,00
 • Tussen oorsprong en schisma - Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom
  Tussen oorsprong en schisma - Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom

  Dit boek van de Joodse geleerde David Flusser gaat over Jezus en het Jodendom van zijn tijd. Vanuit de toenmalige Joodse geschriften laat Flusser een nieuw licht vallen op veelal overbekende teksten. De persoon van Jezus krijgt…

  € 4,00
 • Opstand der gezagsgetrouwen - Een boeiend boek over het leven der mannenbroeders en hun zonen in de jaren 1938-1945
  Opstand der gezagsgetrouwen - Een boeiend boek over het leven der mannenbroeders en hun zonen in de jaren 1938-1945

  Flitsende beelden uit een bewogen tijd, toen de ,,parade" ten einde liep en het gehele bestaan een ander aanzien kreeg. Hoe reageerde de gereformeerde wereld op de gebeurtenissen waarin zij in de bezettingsjaren werd meegesleurd?…

  € 5,00
 • Orgelrijk
  Orgelrijk

  Nederland is rijk aan orgels. In een relatief klein gebied bevindt zich een onvoorstelbare schat aan historische en eigentijdse instrumenten. Talloze orgelconcerten trekken vele bezoekers. Nederland wordt dan ook niet ten onrechte…

  € 5,00
 • Het conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813 - De Hoeksche Waard in verzet tegen Napoleon
  Het conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813 - De Hoeksche Waard in verzet tegen Napoleon

  Bronnenstudie over het oproer van 21 februari 1812 in Oud-Beijerland, waarbij de Hoeksche Waarders gewapend met stokken en hooivorken, de verplichte loting voor het leger van Napoleon, desnoods met geweld, willen verhinderen.

  Het…

  € 10,00
 • Aan tafel - Antieke culinaire gebruiksvoorwerpen
  Aan tafel - Antieke culinaire gebruiksvoorwerpen

  De tafel dient niet alleen voor het opdienen van de maaltijd, maar heeft ook al eeuwenlang een sociale functie. De gewoontes en gebruiken tijdens het tafelen vertonen in de loop der tijden grote verschillen, die hun neerslag…

  € 3,00
 • De verloren familie
  De verloren familie

  De Duits-joodse Peter Rashkin heeft de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog overleefd, maar verloor er zijn hele familie. Na de oorlog ontvlucht hij Europa en probeert hij in Amerika een nieuw leven op te bouwen. Hij…

  € 3,00
 • Een Haagse affaire - De verloren eer van Sophia van Noortwijcl 1673-1710
  Een Haagse affaire - De verloren eer van Sophia van Noortwijcl 1673-1710

  Een Haagse affaire brengt het tragische verhaal van twee rijke Haagse dames aan het eind van de Gouden Eeuw. Moeder en dochter droomden van een leven in de hoogste kringen, maar raakten verstrikt in financiële en amoureuze…

  € 5,00
 • Ons stipje op de waereldkaart - De politieke cultuur van modern Nederland
  Ons stipje op de waereldkaart - De politieke cultuur van modern Nederland

  Het verhaal wil dat de Nederlandse natie langs lijnen van geleidelijkheid en in vreedzaamheid tot stand is gekomen. Datzelfde verhaal wil dat Nederland nog altijd een oase van stabiliteit en redelijkheid is, en dat ook zal…

  € 10,00
 • Juliana & Bernhard - Het verhaal van een huwelijk, de jaren 1936-1956
  Juliana & Bernhard - Het verhaal van een huwelijk, de jaren 1936-1956

  Cees Fasseur, die naam maakte met zijn biografie van koningin Wilhelmina, kreeg als eerste - en voorlopig enige - historicus toestemming van koningin Beatrix alle stukken in het Koninklijk Huisarchief over de eerste twintig jaar…

  € 3,00
 • Hoe mooi alles - Leo en Tineke Vroman een liefde in oorlogstijd
  Hoe mooi alles - Leo en Tineke Vroman een liefde in oorlogstijd

  Op 14 mei 1940, de dag dat Nederland capituleert, besluit de Joodse biologiestudent en beginnende dichter Leo Vroman dat hij weg moet uit Nederland. Hij vlucht per boot naar Nederlands-Indië, waar hij onder de wapenen geroepen…

  € 3,00
 • Keizer Wilhelm II - Een biografie
  Keizer Wilhelm II - Een biografie

  Keizer Wilhelm ii (1859-1941) bestuurde Duitsland vanaf 1888 tot zijn gedwongen troonsafstand in 1918, tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. John Röhl, de grootste autoriteit op het gebied van deze historische periode,…

  € 8,00
 • 50 jaar DELM - Depot Elektronisch Materieel van de Koninklijke Luchtmacht
  50 jaar DELM - Depot Elektronisch Materieel van de Koninklijke Luchtmacht

  Op 1 maart 1996 was het 50 jaar geleden, dat in een houten barak op het vliegkamp Valkenburg de grondslag werd gelegd voor het Depot Elektronisch Materieel van de Koninklijke Luchtmacht. Voor U ligt een exemplaar van het boek dat…

  € 6,00
 • De ondergang van de Spaanse Armada - De mislukte aanval van Filips II op Engeland, 1587-1589
  De ondergang van de Spaanse Armada - De mislukte aanval van Filips II op Engeland, 1587-1589

  Voorjaar 1588: de machtsstrijd tussen de Spaanse koning Filips II, de leider van het katholieke Europa, en koningin Elizabeth I van Engeland, de verdedigster van de protestantse zaak, bereikt een hoogtepunt. Koning Filips II, die…

  € 3,00
 • Weest wel met alle menschen - De 'Kaapse Brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh
  Weest wel met alle menschen - De 'Kaapse Brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh

  In 1815 trouwde de oudste dochter van ex-zeekapitein Cornelius de Jong, Jeannette, met de Zuid-Afrikaanse jurist Johannes Andreas Truter en vertrok met hem naar zijn vaderland. Tot aan het moment van haar onverwachte terugkeer,…

  € 15,00
 • Abraham Kuyper - Een biografie
  Abraham Kuyper - Een biografie

  Abraham Kuyper (1837-1920) was een man met een opdracht. Als predikant, journalist, politicus en theoloog ijverde deze herboren christen voor de herkerstening van Nederland. Kuyper was oprichter van de Antirevolutionaire Partij,…

  € 10,00
 • Jaren van opgang - Nederland 1900-1930
  Jaren van opgang - Nederland 1900-1930

  Nederland tussen 1900 en 1930: een land in een stroomversnelling met steeds betere levensomstandigheden, een snel groeiende bevolking, een uitdijend net van spoor- en auto-wegen en telefoon. De eerste multinationals - Philips, de…

  € 3,00
 • Met alle geweld - Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland
  Met alle geweld - Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland

  Nederland is een burgerlijk verzuilde maatschappij, maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met gewelddadige inbreuken daarop. In Met alle geweld wordt een aantal botsingen en conflicten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw beschreven…

  € 5,00
 • Cultuur, koningen en democraten - Overheid & cultuur in Nederland
  Cultuur, koningen en democraten - Overheid & cultuur in Nederland

  Cultuur, koningen en democraten is in korte tijd een standaardwerk geworden voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen de overheid en het culturele leven in Nederland. Het verhaal zet aan in de Bataafs-Franse tijd…

  € 3,00
 • Regenten, rebellen en reformatoren - Een visie op Nederland en de Nederlanders
  Regenten, rebellen en reformatoren - Een visie op Nederland en de Nederlanders

  Afstand en tegelijkertijd grote betrokkenheid kenmerken de blik waarmee Ernest Zahn naar de Nederlandse samenleving kijkt. Afstand omdat hij in Tsjechoslowakije werd geboren, in Zwitserland en de Verenigde Staten studeerde en…

  € 2,00
 • Nederland's beschaving in de 17e eeuw
  Nederland's beschaving in de 17e eeuw

  In januari 1932 hield Johan Huizinga voor het Duits-Nederlandse Instituut in Keulen een serie lezingen over de Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. De tekst van deze voordrachten is aanvankelijk alleen in het Duits…

  € 3,00
 • Oude kraamgebruiken
  Oude kraamgebruiken

  De gebruiken rond het kraambed zijn zo oud als de mensheid zelf is. Ze bestaan uit een veelkleurig patroon, door de tijden heen geweven en wanneer men ze wat nader beschouwd, blijkt dat ze vaak een zeer diepe en betekenisvolle…

  € 2,00
 • Burgerlijk en beheerst - Over Nederland in de twintigste eeuw
  Burgerlijk en beheerst - Over Nederland in de twintigste eeuw

  De historicus J.C.H. Blom publiceerde de afgelopen tien jaar regelmatig over Nederland in de twintigste eeuw. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op zorgvuldig onderzoek in archieven en nauwkeurige analyse van literatuur. De…

  € 4,00
 • Boeken onder druk - Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst
  Boeken onder druk - Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst

  In Nederland is slechts in twee periodes sprake geweest van echte nationale overheidscensuur: in de Franse tijd van 1810-1813 en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat wil nog niet zeggen dat elk geschrift gedrukt kon worden. Vanaf…

  € 8,00
 • Het einde van de antibiotica - Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel
  Het einde van de antibiotica - Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel

  Het eerste Nederlandse boek over het naderende einde van een wondermiddel

  Rinke van den Brink (1955) is redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Hij was verantwoordelijk voor een aantal grote primeurs, bijvoorbeeld over de Q-koorts,…

  € 5,00
 • Plaatsen van herinnering - Nederland in de negentiende eeuw
  Plaatsen van herinnering - Nederland in de negentiende eeuw

  Het huisje waarin Van Gogh De aardappel-eters schilderde, het Rijksmuseum, het Concertgebouw, het café waar Multatuli zijn Max Havelaar schreef, het station van Haarlem, het Vredespaleis, Batavia - het zijn slechts enkele…

  € 6,00
 • Margaret Thatcher - Mijn jaren in Downing Street 10
  Margaret Thatcher - Mijn jaren in Downing Street 10

  Margaret Thatcher was meer dan elf jaar premier van het Verenigd Koninkrijk. Een staatsvrouw die een grote stempel drukte op de ontwikkelingen in haar land en de wereld. Een politica die eigenzinnig en gedreven haar opvattingen…

  € 5,00
 • Taskforce Uruzgan
  Taskforce Uruzgan

  MILITAIREN SCHRIJVEN OVER HUN ERVARINGEN IN AFGHANISTAN

  Twintigduizend militairen voerden de afgelopen vier jaar een gevaarlijke missie uit als lid van de Task Force Uruzgan. Of ze nu als vrachtwagenchauffeur de kampen…

  € 4,00
 • De danser - Hoe de drugshandel Nederland veroverde
  De danser - Hoe de drugshandel Nederland veroverde

  Met het adembenemende levensverhaal van 'De Danser' Ontvouwt zich een beeld van de activiteiten van de Colombiaanse drugsbendes en hun handlangers in het Koninkrijk der Nederlanden De on macht van het Nederlandse Justitie- en…

  € 4,00
 • Politieke communicatie in Nederland - Over campagnes, kandidaten en media
  Politieke communicatie in Nederland - Over campagnes, kandidaten en media

  Politieke communicatie staat als vakgebied in Nederland in de kinderschoenen. Veel partijen doen er wel aan, maar niet echt planmatig of met grote deskundigheid. Toch kan politieke communicatie een grote rol spelen bij het…

  € 4,00
 • In mijn vreemde land - Berichten uit de gevangenis, 1944
  In mijn vreemde land - Berichten uit de gevangenis, 1944

  Hans Fallada's openhartige herinneringen aan een turbulent leven en de terreur van de nazi's - stiekem en in minuscuul schrift opgetekend in de gevangenis in 1944 - zijn kortgeleden ontcijferd en worden nu voor het eerst in…

  € 5,00
 • Werelden apart ? - Militairen en burgers: vredeshandhavers en hulpverleners
  Werelden apart ? - Militairen en burgers: vredeshandhavers en hulpverleners

  Er gaat geen dag voorbij of het nieuws wordt bepaald door humanitaire tragedies als gevolg van oorlogen of natuurrampen. Daarbij komt vanzelfsprekend ook aan de orde de manier waarop het westen hulp verleent en in hoeverre die…

  € 4,00
 • Vreemd volk - Over gedrag in andere culturen
  Vreemd volk - Over gedrag in andere culturen

  De toegenomen intensiteit van internationale contacten en communicatie hebben de wereld kleiner gemaakt. Mensen van over de hele wereld lopen door Nederlandse straten en zelf reizen we voor werk of vakantie vaker en verder dan…

  € 2,00
 • De lage hemel - Nederland en de Nederlanders verklaard
  De lage hemel - Nederland en de Nederlanders verklaard

  Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Tien tegen een, dat dit gezegde u te binnen schiet, wanneer een basistrek van de Nederlanders moet worden genoemd. Buitenlanders die hier verblijven, denken er anders over. Zij ervaren onze…

  € 3,00
 • Lief en leed - De geschiedenis van het gezin
  Lief en leed - De geschiedenis van het gezin

  De opvattingen over het gezin zijn in de loop van de jaren ingrijpend veranderd. Kinderen, moederschap, opvoeding en gezinsleven; hoe dachten en deden, denken en doen de mensen.

  Dit boek behandelt de geschiedenis van het gezin in…

  € 4,00
 • Over de soevereiniteit van het volk - Een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht
  Over de soevereiniteit van het volk - Een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht

  Zelden heeft een toespraak van een Nederlander zoveel teweeggebracht. De radicale stelling van Gerard Noodt dat de hoogste macht niet berust bij de koning of door God gegeven is, vormde zelfs een inspiratiebron voor de Franse…

  € 5,00
 • Vijf eeuwen gezinsleven
  Vijf eeuwen gezinsleven

  De afgelopen jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in en rondom het gezin. Het instituut huwelijk kwam onder druk te staan. Nieuwe relatievormen werden als reële alternatieven gepresenteerd. De traditionele…

  € 3,00
 • Op weg naar Armageddon - De evolutie van fanatisme
  Op weg naar Armageddon - De evolutie van fanatisme

  Religieus en seculier fanatisme is niet iets van deze tijd. Op weg naar Armageddon is 'de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag.

  Aan het einde van de…

  € 10,00
 • De Regenfluiter
  De Regenfluiter

  Op 5 augustus 1986 overleed te Amsterdam Gerard Adrianus Reeskamp jr., in leven weduwnaar van Gonny Aly Hilly Houwing.
  In zijn testament heeft hij onder punt 3.n zijn uiterste wil zakelijk in de volgende bewoordingen omschreven:…

  € 5,00
 • John F. Kennedy - Portretten van moed
  John F. Kennedy - Portretten van moed

  Moed is het vermogen om onder grote druk problemen met elegantie tegemoet te treden. Grace underpressure, in de woorden van Ernest Hemingway. In Portretten van moed, het boek waarmee J.F. Kennedy in 1957 de Pulitzer Prize won,…

  € 5,00
 • FORD Consul-Zephyr-Zodiac MK2 - Super Profile
 • Wereld in woorden - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 - 1400
  Wereld in woorden - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 - 1400

  Deze uitgave, verschenen bij de jaarwisseling 2012-2013, bevat het eerste hoofdstuk (45 pagina's) van Wereld in woorden, een nieuw deel in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dat in februari 2013 bij Uitgeverij…

  € 8,00
 • Vieren van vrede - Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
  Vieren van vrede - Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815

  Een land vol vette koeien, bloeiende handel, welvaart en eendracht. Dat ideaalbeeld deed het goed bij grote vredesvieringen. Na de Vrede van Munster in 1648, toen de Nederlandse Republiek formeel als soevereine staat werd erkend,…

  € 8,00
 • Duvelsprie
  Duvelsprie

  ''Duvelsprie' (duivels kreng) is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de stamboom van de vrouw van de schrijver.

  We schrijven het jaar 1721. Anna, een meisje van 16 en haar vriend Jean komen met hun pasgeboren zoon Joes aan…

  € 12,00
 • Met alle geweld
  Met alle geweld

  'De titel van mijn boek heeft een ironische ondertoon. Alsof het mogelijk zou zijn om "met alle geweld" de veelvormige verschijningsvormen van het geweld te doorgronden en te verhelderen! Toch zit er in de titel ook een niet…

  € 12,00
 • Het vierde wapen - Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid 1944-1953
  Het vierde wapen - Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid 1944-1953

  In 1940 en opnieuw in 1942 leed het Koninkrijk der Nederlanden twee verpletterende nederlagen die vooral aan tekortschietend maatschappelijk draagvlak voor de krijgsmacht werden toegeschreven. Politiek en krijgsmacht concludeerden…

  € 8,00
 • Slavenburg - De ondergang van een bank
  Slavenburg - De ondergang van een bank

  Vrijdag 18 februari 1983, 15.00 uur. Ruim 65 man politie, gesteund door specialisten van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, doen een inval in het hoofdkantoor van Slavenburg's Bank aan de Coolsingel in Rotterdam.…

  € 12,00
 • Lustrumboek van den Bond van Koordirigenten in Nederland 1922-1927
 • Moordenaars van Jan de Witt - De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw
  Moordenaars van Jan de Witt - De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw

  De moord op Johan en Cornelis de Witt is ongetwijfeld een van de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Er zijn meer politieke moorden geweest in de loop der eeuwen, maar geen enkele is op zo'n brute, on-Nederlandse…

  € 6,00
 • Van Accra naar Amsterdam - Afrikaanse migranten op weg naar Europa
  Van Accra naar Amsterdam - Afrikaanse migranten op weg naar Europa

  Via het nieuws en de dagbladen kennen we de beelden van Afrikanen die illegaal Europa bereiken. Het lijken vaak straatarme en wanhopige mensen, die in de Sahara en op de Middellandse Zee hun leven wagen om hier hun geluk te…

  € 7,00
 • Frontdiplomaten - Confrontaties met internationale hoofdrolspelers
  Frontdiplomaten - Confrontaties met internationale hoofdrolspelers

  FRONTDIPLOMATEN is een actuele serie geruchtmakende en confronterende interviews van Robert van de Roer met internationale hoofdrolspelers als Richard Holbrooke, Kofi Annan, Madeleine Albright, Boutros Boutros-Ghali en vele…

  € 4,00
 • Soldaat in Uruzgan
  Soldaat in Uruzgan

  Vanaf het moment dat de eerste kogels hem om de oren vliegen, weet kapitein Vik de Wildt dat alles anders is dan hij zich had voorgesteld. Een jaar lang hebben zijn 150 mannen zich kunnen voorbereiden op deze missie. Toen de…

  € 3,00
 • Drentse monumentjes - Zuidoost Drenthe
  Drentse monumentjes - Zuidoost Drenthe

  In dit boekje treft u bekende en soms minder bekende Drentse monumentjes aan. Bijzondere objecten herinnerend aan lang of kort geleden maar zeker de moeite waard om er een moment bij stil te staan. De verscheidenheid is groot: een…

  € 2,00
 • Deutschland 74 - Die X.Fussball Weltmeisterschaft (2 delen in verzamelbox)
 • Lastpost van wereldformaat - Amnesty International 1961-1986
  Lastpost van wereldformaat - Amnesty International 1961-1986

  Op 28 mei 1986 bestaat Amnesty International 25 jaar. Een geschikt moment voor bezinning op de geschiedenis en werkzaamheden van deze mensenrechtenorganisatie. In dit boek gebeurt dat. Niet alleen wordt beschreven hoe een…

  € 3,00
 • De drie musketiers - Geïllustreerd
  De drie musketiers - Geïllustreerd

  Wie kent ze niet? Aramis, Athos, Portos en d'Artagnan zijn de meest tot de verbeelding sprekende bewakers van Frankrijks eer; hun kreet 'Eén voor allen, allen voor één' deed hun tegenstanders sidderen. Niet iedereen weet dat…

  € 5,00
 • Surrealism
  Surrealism

  THE ART OF THE SURREALISTS offers some of the most evocative imagery ever created. It delves into the unexplored regions of the psyche, opening windows onto landscapes of the unconscious and subconscious, casting a bright light on…

  € 4,00
 • Het leven van Jans - De geschiedenis van een vrouw in de twintigste eeuw
  Het leven van Jans - De geschiedenis van een vrouw in de twintigste eeuw

  In de twintigste eeuw is er veel veranderd. De ontzuiling, ontkerkelijking en vrouwenemancipatie vonden plaats. Jans hield haar kinderen voor 'Onderzoek alles, en behoud het goede'. In haar leven heeft zij twee wereldoorlogen…

  € 8,00
 • De slechtste mensen aller tijden - Hoe kwamen zij zover?
  De slechtste mensen aller tijden - Hoe kwamen zij zover?

  Moord, verkrachting, bedreigingen en aanvallen. Het kwaad zit in iedereen en is overal. Wat gebeurt er als mensen met kwade bedoelingen onbeperkte macht krijgen. Caligula, Bloody Mary, Graaf Dracula, Idi Amin, en Hitler –…

  € 4,00
 • MATZES en MIE - De lotgevallen van de familie Barend en van Haeften
  MATZES en MIE - De lotgevallen van de familie Barend en van Haeften

  'Mama, waarom hebben wij geen opa's?' Die vraag stelde de oudste dochter van Marijke en Frits Barend. Dit boek geeft het antwoord. De familie van Marijke Barend-van Haeften heeft de Japanse kampen overleefd. Frits Barend komt uit…

  € 10,00
 • Beeld en Balkan - Waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa
  Beeld en Balkan - Waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa

  De Balkan is van oudsher een onrustig en instabiel deel van Europa, waar talloze conflicten werden uitgevochten. 'De westerse wereld' heeft twee zeer verschillende opvattingen over de Balkan. Volgens de ene opvatting zijn de…

  € 5,00
 • Haïti - Een ramp voor journalisten
  Haïti - Een ramp voor journalisten

  'Ik betrap mijzelf op de gedachte dat dit een uitstekend slachtoffer zou zijn om een reportage over te maken. 48 familieleden dood. Het woord prachtig schiet door mijn hoofd. Erg, maar prachtig. Zo zouden de reacties op de…

  € 4,00
 • De waarheid achter de vuurwerkramp
  De waarheid achter de vuurwerkramp

  Tien jaar na dato: alle feiten en nieuwe onthullingen.

  Enschede, 13 mei 2000: het vuurwerkbedrijf SE Fireworks ontploft. Meer dan twintig mensen komen om, bijna duizend mensen raken gewond en een hele woonwijk wordt weggevaagd.…

  € 5,00
 • Testament van de pers
  Testament van de pers

  Kranten gaven jarenlang doel en richting aan. Net als vroeger de kerk, de bond en de partij. Die tijd is voorbij. Nog een paar jaar en papieren kranten zijn curiositeiten. Intussen fragmenteert de samenleving. We individualiseren…

  € 8,00
 • Geest, koolzuur en zijk - Briefwisseling van Erich Wichman
  Geest, koolzuur en zijk - Briefwisseling van Erich Wichman

  Erich Wichman (Utrecht 1890-Amsterdam 1929), veelzijdig kunstenaar, non-conformist en 'princi¬pieel alcoholist', heeft in het Nederlandse culturele leven van de jaren tien en twintig duidelijke sporen nagelaten. Hij was een der…

  € 8,00
 • Ed van Teeseling - Beeldhouwer
  Ed van Teeseling - Beeldhouwer

  Het complete overzicht van het leven en werk van de ''stadsbeeldhouwer''van Nijmegen en een boeiend tijdsbeeld van het Nijmeegse naoorlogse kunstleven.

  € 25,00
 • Hitlers ongehoorzame hond - En dertig andere historische reportages
  Hitlers ongehoorzame hond - En dertig andere historische reportages

  Wie waren de slachtoffers van onze eigen Talibantijd? Was de landing van de latere koning Willemobp het strand van Scheveningen in 1813 wel zo'n succes? Wat gebeurde er in de ministerraad tijdens de studentenrevolte van 1968?…

  € 6,00
 • Botsende beschavingen
  Botsende beschavingen

  Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 krijgt deze heldere en controversiele studie van Samuel Hontingtnn over een wereldwijde confrontatie tussen de grote culturen, weer volop aandacht. Huntington haalt in Botsende…

  € 5,00
 • Before they pass away
  Before they pass away

  Dit levenswerk van fotograaf Jimmy Nelson, het Before They Pass Away tafelboek van teNeues, is niet alleen een lust voor het oog maar ook een belangrijk historisch verslag. De prachtig gefotografeerde portretten vertellen het…

  € 100,00
Sorteer op

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 Doornweerdje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.